Kauno pedagogų kvalifikacijos centre baigėsi tikybos mokytojų metodinių darbų paroda (2011 10 03)
Paskelbta: 2011-10-04 17:11:15

Fotografijos Laimutės Krutulienės

Fotografija laimutės Krutulienės

Spalio 3 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų metodinių darbų parodos-pristatymo „Metodų įvairovė tikybos pamokoms ir popamokiniam ugdymui“ uždarymas. Parodos tikslas buvo skleisti sėkmingą tikybos mokytojų kūrybingumo ugdymo patirtį Kauno arkivyskupijoje. 35 arkivyskupijos tikybos mokytojai iš 25 švietimo įstaigų parodai pateikė 61 darbą. Kai kurie darbai buvo pateikti bendradarbiaujant su pradinių klasių, anglų bei lietuvių kalbos mokytojais. Parodą aplankė ne tik Kauno miesto, bet ir Jurbarko, Raseinių, Ukmergės, Kėdainių, Josvainių, Krakių, taip pat Panevėžio ir Vilniaus mokytojai.

Fotografija Laimutės Krutulienės

Parodos uždaryme dalyvavo 33 tikybos mokytojai, pusė jų buvo atvykę iš Raseinių dekanato. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Zita Verbickienė ir renginio vedėja priminė parodos tikslą bei pristatė dalyvius. Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Rasikienė pasidžiaugė mokytojų darbais ir pakvietė kitoje parodoje būti drąsesniems, pateikti daugiau darbų, nes kiekvieno mokytojo patirtis yra vertybė.

Fotografija Laimutės Krutulienės

R. Rasikienė įteikė Kauno miesto savivaldybės administracijos ir kultūros departamento švietimo ir ugdymo skyriaus padėkas parodos organizacinio komiteto nariams bei Kauno apskrities specialiosios mokyklos tikybos mokytojai ekspertei Danutei Borutienei, pateikusiai daugiausia darbų ir vėliau pasidalijusiai savo patirtimi. Ugdomąjį tiriamąjį darbą „Metodinė pagalba VI klasės mokiniams atskleidžiant maldos svarbą ir prasmę“ pristatė Kauno Petrašiūnų vidurinės mokyklos vyr. mokytoja Aurelija Leonavičienė.

Fotografija Laimutės Krutulienės

Muzikinius kūrinius smuiku renginyje atliko Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 9 klasės I g. grupės mokinės Deimena Petkauskaitė ir Kristina Anusevičiūtė bei 3 b klasės mokinė Laisvyda Leckutė.

Fotografija Laimutės Krutulienės

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune