Vargstančiųjų dienai – pagalbą teikiančių institucijų, savanorių bei ją priimančių žmonių susitikimai
Paskelbta: 2018-11-21 20:01:58

Lapkričio 18 d. antrą kartą minėjome popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios leitmotyvu popiežius parinko psalmininko žodžius: „Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo“ ( Ps 34,7). Šiai intencijai skirti renginiai vyko Kaune, arkivyskupijos dekanatuose ir parapijose. Dalis dekanatų ir parapijų pasinaudojo kurijos pateiktomis šiai progai rekomendacijomis, kitos įgyvendino savo pačių suplanuotas idėjas, atliepdamos popiežiaus laiške išsakytas mintis.

Lapkričio 12 d. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas lankėsi Kauno slaugos ligoninėje Petrašiūnuose, susitiko su įstaigos darbuotojomis, pasidalijo mintimis ir patirtimi rūpinantis slaugos reikalingais žmonėmis, išklausė susirinkusiųjų įžvalgas, padėkojo už tarnystę, palinkėjo tvirtybės palydint slaugomus asmenis paskutiniame gyvenimo tarpsnyje ir palaimino. Vėliau arkivyskupas, lydimas ligoninės personalo, lankė slaugomus žmones palatose, kalbino, drauge meldėsi ir laimino.

Lapkričio 16 d. Kaune, arkivyskupijos salėje, vyko renginys Pasaulinei vargstančiųjų dienai. Kauno arkivyskupo Lingino Virbalo kvietimu jame dalyvavo vargo mažinimo srityje veikiančių organizacijų, tokių kaip Caritas, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Kauno samariečių, bendruomenės „Arka“, „A.C. Patria“ ir kt., taip pat parapijų nariai ir savanoriai, savivaldybės socialinių institucijų atstovai.

Renginys pradėtas šv. Mišiomis Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kurioms vadovavo arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras vyskupas Algirdas Jurevičius, patarnavo diak. Darius Chmieliauskas, asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, o giedojo bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariai. Homilijoje vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į Švč. Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kurios pagalbos šaukiasi vargstantieji ir kuri yra artimo meilės pavyzdys.

Vėliau arkivyskupijos salėje arkivyskupas Lionginas pasidalijo popiežiaus Pranciškaus laiško Vargstančiųjų dienos proga mintimis. Ganytojas akcentavo ir išskleidė tris pagrindinius popiežiaus laiške minimus ir santykyje su vargstančiuoju svarbius žodžius – šaukti, atsakyti ir išlaisvinti. Gebėti išgirsti vargstančiojo šauksmą, įsiklausyti ir suprasti, tinkamai atsakyti ir veikti paisant jo orumo ir savarankiškumo – tai dalykai, kurių neturėtų pamiršti pagalbą teikiantis asmuo ar organizacija.

Savo liudijimais dalijosi trijų pagalbą teikiančių organizacijų atstovai. Bendruomeninio gyvenimo patirtį priklausomiems žmonėms siūlantis Žanas Talandis, asmeniškai patyręs gyvenimo visuomenės paribiuose kartėlį, pabrėžė tikėjimo ir Dievo veikimo svarbą, kuri yra didesnė už pagalbą teikiančiojo pastangas ir įgūdžius. Kauno savivaldybės socialinių paslaugų skyriui priklausančių Nakvynės paslaugų skyriaus vadovė Neringa Gudėnaitė pasidalijo patirtimi padedant benamystę išgyvenantiems žmonėms stotis ant kojų ir akcentavo viltį, sustiprintą kad ir retų sėkmės istorijų. Ilgalaikę darbo su jaunimu patirtį turinčios organizacijos „A. C. Patria“ vadovė Kristina Mačiulytė atkreipė dėmesį į tai, kad agresyvi paauglių ir jaunuolių laikysena dažnai yra aplinkai nepriimtinu būdu išsakomas pagalbos šauksmas ir todėl į šį šauksmą reikia tinkamai, t. y. atidžiai ir kantriai, atsiliepti.

Į popiežiaus Pranciškaus kvietimą atsiliepė ir dekanatų centrai, kurie kartu su Carito savanorių komandomis Kėdainiuose, Jurbarke, Jonavoje, Raseiniuose, taip pat Kauno II dekanato parapijose organizavo Vargstančiųjų dienos paminėjimą, siekdami prisiliesti prie sunkumus patiriančių asmenų.

Plačiau apie tai – arkivyskupijos CARITO interneto puslapiuose >>

Kauno arkivyskupijos CARITO informacija

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune