Šeimos centre aptarta Sužadėtinių grupių vadovų veikla (2018 11 26)
Paskelbta: 2018-11-30 12:43:22

Lapkričio 26 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko sužadėtinių grupių vadovų veiklos aptarimas – supervizija, kurią vedė Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Vitkauskienė.

Dalyviai – 10 sutuoktiniu porų ir kun. Ramutis Janšauskas – pasidalijo savo patirtimi ir kilusiais klausimais rengiant sužadėtinius Santuokos sakramentui. Kai kurios vadovų poros kiekvieną sužadėtinių grupės susitikimą pradeda šv. Mišiomis, kiti – sužadėtinius kurso pabaigoje veža į Paštuvos vienuolyną, kur šie turi laiko apmąstymui, tylai, pajunta kitą patirtį. Dalyviai dalijosi patiriamais sunkumais grupėje, kai sužadėtiniai teigia nenorintys turėti vaikų ar pasisako už abortus, taip pat džiaugėsi brandžiomis poromis, kurios prašo asmeninių pokalbių su kunigais.

„Grupės vadovų triūsas didelis, tačiau Dievas laimina per sunkumus. Nereikia bijoti piktų ir „nepatogių“ sužadėtinių, nes po susitikimų būtent jie neretai eina išpažinties“, – savo patirtimi dalijosi kun. R. Janšauskas. Kunigų dalyvavimas labai svarbus, nes sužadėtiniai gali savo neigiamus stereotipus pakeisti į realią teigiamą patirtį.

Grupių vadovai taip pat diskutavo poroje, kaip galėtų padėti vienas kitam grupės užsiėmime ir po jo. Daugiausia klausimų kilo gyvybės, lytiškumo ir Natūralaus šeimos planavimo temomis, kurios išsamiai aptartos kartu su supervizijos vedėja. Dalyviai pakviesti į sužadėtinių grupių vadovų konferenciją, kuri planuojama 2019 m. sausio 12 d.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Per ADVENTĄ nutieskime VIEŠPAČIUI kelią į savo širdis. Apaštalas Paulius ragina: „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 12). Tais šviesos ginklais saugokimės nuo viso, kas žmogų smukdo, pririša prie netvarkingų dalykų.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš Advento homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune