Akademinis vakaras aukštųjų mokyklų dėstytojams apie bendrystės žmones – pal. Teofilių ir popiežių Pranciškų (2018 11 29)
Paskelbta: 2018-11-30 16:04:00

Lapkričio 29 d. arkivyskupijos akademinės sielovados bendradarbių pakviesti Kauno universitetų ir aukštųjų mokyklų dėstytojai susirinko į akademinį vakarą – konferenciją tema „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus – bendrystės žmonės“ .

Pranešimą apie šių iškilių asmenybių gebėjimą visada atsižvelgti į kito ir kitų interesus, visa matyti krikščioniškos bendrystės ir artimo gerovės šviesoje pristatė vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos procese labai artimai susipažinęs su palaimintojo Teofiliaus asmenybe, vyskupas Algirdas su nuoširdžia atida palaimintojo gyvenimui atkreipė dėmesį į  žmogiškąsias jo savybes, kurios padeda skirtingų pašaukimų žmonėms skleisti aplinkoje taiką, santarvę ir būti šviesiu pavyzdžiu kitiems. Toks yra ir šių metų rugsėjį mus aplankęs popiežius Pranciškus. Šiuos abu dvasinio pašaukimo kelią pasirinkusius ganytojus, gyvenančius skirtingomis aplinkybėmis ir sąlygomis, vienija tõs pàčios meilės Dievui ir artimui savybės: įsiklausymas į Dievo kvietimą, besąlygiška ištikimybė pasirinktam keliui, išmintingas atlaidumas kitaip galvojantiems, nuolankumas, paprastumas, tarnavimas ir pagarba šalia esantiems.

Bendrystės tema pati savaime paskatino diskusiją apie tolesnio akademinių bendruomenių narių bendradarbiavimo ir bendrystės galimybes. Susibūrę prie arbatos stalo šio vakaro dalyviai palietė įvairias aktualias krikščioniškos atsakomybės už artimą, ypač jaunimą, temas. Diskutuota ir dalytasi mintimis apie katalikišką laikyseną šeimos ir vaiko gerovės klausimais, asmens laisvių ir lytiškumo temomis. Džiugiai prisiminti malonūs popiežiaus Pranciškaus vizito momentai, jo kalbos ir patirti asmeniniai įspūdžiai. Pratęsiant bendrystės temą buvo numatyta vasarą organizuoti savaitės trukmės piligriminę kelionę, kurioje akademinės bendruomenės nariai artimiau susipažintų tarpusavyje ir geriau pažintų savo krašto iškilių ir šventų žmonių gyvenimą.

Akademinio vakaro – konferencijos dalyviai nuoširdžiai dėkojo vyskupui Algirdui Jurevičiui už pranešimą, patarimus ir dėmesingumą.

Renginio organizavimą parėmė IMMACULATA fondas.

Vilija KARALIŪNAITĖ

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune