Gruodžio 13-osios pamaldos Šiluvoje: „Tai Marijos laikas.“
Paskelbta: 2018-12-13 17:23:05

Gruodžio 13 dieną, jau artėjant trečiajam advento sekmadieniui, piligrimai Šiluvoje iš įvairių Lietuvos vietų, arkivyskupijos Raseinių dekanato tikintieji ir „Marijos radijo“ klausytojai šventė Marijos dieną.

„Šį advento laiką prisimename Dievo pažadus žmogui, laukiame Jo atėjimo, rengiamės jam. Tai Marijos laikas, nes Marija gyveno Dievo pažado tikrumu. Šiuo metu ypatingu būdu esame su Marija, kuri laukė ateisiančio Jėzaus“, – sakė vidudienį iškilmingoms šv. Mišioms Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Eucharistiją koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius bei kunigai. Giedojo Viduklės parapijos choras, vadovaujamas Jurgitos Underienės ir Rolando Žalio.

Homiliją pasakęs vyskupas A. Jurevičius atkreipė dėmesį į tądien Bažnyčios minimą šv. Liuciją. Šios mergelės, kankinės vardas reiškia šviesą, kurios taip stokojame tamsiausiu metų laiku. Ji sužadina kitokios, giluminius žmogaus lūkesčius atliepiančios šviesos ilgesį – Jėzaus atėjimo ilgesį. Adventas ir skirtas laukti Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo, o Marija, būdama pasitikinti ir laukianti, pasak popiežiaus šv. Pauliaus VI, yra advento ikona.

Be kita, ganytojas atkreipė dėmesį, kaip žaismingai šiandien kalba Dievo žodis: „Nebijok tu, kirmine Jokūbai! Tu, kirminėli Izraeli, „Aš tau padėsiu!“ – sako VIEŠPATS“, – sakoma pranašo Izaijo knygoje (Iz 41, 14). Šis Dievo santykio paprastumas ir familiarumas skatina ir mus turėti paprastą, nekomplikuotą santykį su dieviškąja tikrove. Be to, Evangelijoje pagal Matą (Mt 11, 11–15) esame kviečiami „grobti“ Dievo karalystę, bet tais ginklais, kaip Mergelė Marija bei šv. Liucija – nuolankumu, besąlygišku pasitikėjimu ir viso ko laukimu iš Dievo. Tada visi matys ir suvoks, jog „ranka VIEŠPATIES padarė visa tai, – jog tai sukūrė Izraelio Šventasis“ (Iz 41, 20).

„Tokios Dievo karalystės mes laukiame, taip ją „grobiame“, į tokią karalystę veda Jėzus Kristus, kurio ilgesingai laukiame per adventą“, – sakė homiliją užbaigdamas vyskupas A. Jurevičius.

Šv. Mišių, kuriose buvo meldžiamasi ir už arkivyskupijos kunigą Vladą Luzgauską jo 80-mečio proga, pabaigoje arkivyskupas L. Virbalas nuoširdžiai dėkojo Šiluvos piligrimams, ypač tiems, kurie čia dažnai lankosi ir patiria tarpusavio bei maldos bendrystę, palinkėjo gražiai pasirengti ir sulaukti Jėzaus Gimimo švenčių. Piligrimai po šv. Mišių buvo vaišinami arbata Informacijos centre.

Gruodžio mėnesį Šiluvoje kviečiama apsilankyti ir paskutinį mėnesio penktadienį Ligonių dienos pamaldose (gruodžio 28 d. 12 val. ).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune