Seminaras apie sakramentus sužadėtinių sielovadoje (2019 04 01)
Paskelbta: 2019-04-03 18:15:05

Balandžio 1 d. arkivyskupijos Šeimos centre vyko seminaras „Sakramentai sužadėtinių pastoracijoje: iššūkiai ir galimybės", kurį vedė. teol. lic. Dovydas Kučinskas. Tai paskutinis seminaras iš ciklo, skirto sužadėtinių grupių vadovams. 

Kokia Santuokos istorija ir ką žinome apie germanų bei romėnų santuokas? Kodėl Katalikų Bažnyčia XVI amžiuje nustatė kanoninę Santuokos formą? Kodėl meilei reikia santuokos? Ką verta suprasti apie mišrias šeimas ir ypatingus atvejus? Į šiuos bei kitus klausimus dalyviai ieškojo atsakymų kartu su seminaro vedėju. „Kad santuoka taptų sakramentu, pirmiausia reikalingas Krikštas, kuris yra tarsi vartai į kitus sakramentus. Kiekvienas sakramentas yra tarsi didžiulė Dievo bomba, kuri, nežinia kada, gali sprogti, paliesdama ir kitus žmones“, – pabrėžė D. Kučinskas, kalbėdamas apie Dievo palydėjimą per visus mūsų gyvenimo etapus.

Keletas dalyvių atsiliepimų:

Pagilinome žinias apie sakramentus, apie jų kilmę ir raidą Bažnyčios istorijoje. Ypatinga Santuokos sakramento sąsaja su kitais sakramentais.
Buvo verta išgirsti nuoseklų „sudėliojimą“, pažvelgti į istorines priežastis ir aplinkybes, gera matyti energingą ir degantį žmogų, kuris dalijasi tuo, kuo gyvena, kuo tiki.
Naudingas, detalus, aiškus Eucharistijos pristatymas, atsakymai į klausimus, kurie aktualūs, kuriuos buvo galima pateikti iš anksto ir apie kuriuos bus galima kalbėtis su sužadėtiniais.
Tikėjausi labiau praplėsto seminaro apie sužadėtinių pastoraciją, patarimų, kaip kuo geriau, tinkamiau lydėti jaunuosius į sakramentinį gyvenimą.

Šis bei kiti seminarai prisideda prie sužadėtinių grupių vadovų kompetencijų auginimo ir šeimų sielovados keliamų iššūkių sprendimo. Balandžio 16 d. supervizijos metu bus aptariami sužadėtinių grupėse kylantys praktiniai klausimai.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune