Kraujo donorystės akcija: sveikti patiems ir padėti kitiems atgauti jėgas! (2019 04 09)
Paskelbta: 2019-04-10 19:46:52

Balandžio 9 dieną vyko jau tradicinė tampanti Kauno arkivyskupijos kurijos ir LSMU ligoninės Kauno klinikų Kraujo centro organizuojama kraujo donorystės akcija, į kurią atsiliepė beveik dvi dešimtys donorų – pasauliečių, vienuolių ir kunigų.

Kaskart, kviečiant į šią akciją, Kauno arkivyskupijos dvasininkams, institucijų darbuotojams ir savanoriams primenama, kad visa, ką turime, esame gavę kaip dovaną. „Sveikti patiems ir padėti kitiems atgauti jėgas!“ – taip kvietimas į donorystę paskatino šį gavėnios metą stabtelėti ir apmąstyti, suvokti bei pripažinti savo žmogiškosios prigimties trapumą, pažeidžiamumą.

Donorystės akcijos metu džiuginantis buvo ir dovanojimo momentas, ir akcijoje dalyvavusiųjų tarpusavio bendrystės, drąsinimo, palaikymo jausmas. Šypsena, fotonuotrauka atminčiai, arbatos puodelis jėgoms atgauti – tai detalės, kurios vaizdžiai perteikė krikščionišką akcijos dalyvių laikyseną – „Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu“ (Apd 3, 6).

LSMU ligoninės Kauno klinikų Kraujo centro gydytoja, atsakydama į klausimą, kas dažniausiai žmogų motyvuoja donorystei, sakė, kad tada, kai žmogus suvokia, jog kraujas - tai dovana, kuri pačiam nieko nekainuoja, bet kuria didelį gėrį, jis apsisprendžia prisidėti prie kitų žmonių gerovės ir tampa nuolatiniu kraujo donoru. Tad galime sakyti, kad donorystė, kaip ir meilė, yra nuostata gyventi dovanojant save kitiems.

Popiežius Pranciškus šių metų Pasaulinės ligonių dienos proga rašė: „Žinome, kad sveikata yra susijusi su santykiais, priklausoma nuo sąveikos su kitais ir reikalaujanti pasitikėjimo, draugystės bei solidarumo. Tai gėris, kurio „pilnatve“ galima džiaugtis tik tuomet, kai juo dalijamasi. Didžiadvasiško dovanojimo džiaugsmas yra krikščionio sveikatos rodiklis.“

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris turėdamas galimybę prisidėjo prie didžiadvasiškumo ir dovanojimo kultūros puoselėjimo ir paliudijo krikščionišką sveikatą!

Vilija Karaliūnaitė

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune