Atvirų vartų šventė pažinčiai su Kauno kunigų seminarija (2019 05 15)
Paskelbta: 2019-05-16 07:17:07

Nuotraukos – Indrės Jakštaitės

 

Gegužės 15 d. vakarą Kauno kunigų seminarija atvėrė vartus Atvirų durų dienos proga rengiamoje pašaukimų šventėje.

Susirinkę dalyviai pirmiausia galėjo geriau pažinti seminariją ekskursijoje, kurią vedė rektorius kun. Ramūnas Norkus. Vėliau vaišinantis dešrainiais ir gira galima buvo klausytis liudijimų apie kelionę į vienuolinį, bei į kunigišką pašaukimą. Tuo pačiu metu veikė smiginio, krepšinio bei pentankių žaidimai. Įvairių bendruomenių atstovai bei kunigai buvo atviri pokalbiams apie pašaukimą.

Atsakingas už pašaukimų sielovadą mūsų arkivyskupijoje kun. Vincentas Lizdenis pradžios sveikinime sakė, kad svarbiausias dalykas, kurį iš šio vakaro reikia išsinešti, – tai pajautimas, kad esi Dievo mylimas.

Seminarijos bažnyčioje viso vakaro metu vyko Švč.. Sakramento adoracija, kiekvienas norintis galėjo užeiti tyliam sustojimui bei maldai.

Vakarui įpusėjus prasidėjo koncertas, kuriame savo muzika dalijosi Liepa Žukauskaitė, seminarijos auklėtinis Gintas Petkevičius bei kun. Vincentas Lizdenis.

Jaukų susitikimą vedė svečias iš Vilniaus kunigų seminarijos klierikas Linas Braukyla.

Po koncerto seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus džiaugėsi vakaru ir jaukiu bendravimu bei pakvietė visus esančius kieme į seminarijos bažnyčią. Joje pasimeldę naktinę maldą bei palaiminti švč. Sakramentu žmonės buvo išlydėti su kvietimu nešti ramybę į savo namus.

Dėkojame visiems dalyvavusiems, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams bei vadovybei, savanoriams ir visiems, kurie savo buvimu puošė šį renginį.

Kauno arkivyskupjjos pašaukimų sielovados informacija

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune