Arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie vienišumo skurdą bei kitas sielovados aktualijas (2019 11 06)
Paskelbta: 2019-11-07 13:52:12

Lapkričio 6 dieną Kaune vyko kasmėnesinis arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo susirinkimas. Šįkart, švenčiant Maldos už mirusiuosius aštuondienį, jis buvo pradėtas malda Kauno arkikatedroje už dvasininkus, jau iškeliavusius į amžinybę. Po šv. Mišių >> visi rinkosi į kuriją tęsti susirinkimo. Jame pristatyta „Sidabrinės linijos“ pagalba patiriantiems vienišumo skurdą, aptartos kitos sielovados aktualijos, įteikti nauji kunigų skyrimai >>.

„Sidabrinės linijos“ graži iniciatyva sumažinti žmonių atskirtį ir vienišumą susijusi su Bažnyčios karitatyvine tarnyste, ypač tarnaujant vienišiems žmonėms, kad jie neprarastų vilties“, – sakė susirinkimui vadovavęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, pristatydamas „Sidabrinės linijos“ koordinatorę Ievą Čerbulėnienę.

Viešnia pasakojo, jog „Sidabrinės linijos“ veikla – tai pagalba vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms nemokamais pokalbiais telefonu. Ši linija veikia jau 2,5 metų. Iniciatyvos pavyzdys imtas iš Didžiosios Britanijos, kur tokia pagalba itin išplėtota.

„Sidabrinės linijos“ misija – kad paskambinęs žmogus įgytų ilgalaikį pašnekovą telefonu. Pasak koordinatorės I. Čerbulėnienės, Lietuvoje šiandien yra daugiau kaip pusė milijono vyresnio amžiaus žmonių, trečdalis jų gyvena vieni. 30 proc. iš jų jaučiasi vieniši, 14 proc. serga depresija. „Sidabrinė linija“ atsirado dėka žmonių, kurie supranta, kad kiekvienam labiausiai reikia kito žmogaus. Patirtis parodė, jog žmonės labai nori dalytis. Vieni kartu kalbasi, kiti skaito knygas ar meldžiasi, keičiasi sugebėjimais, netgi dainuoja.

„Pagal mokslinius tyrimus, žmogaus, kuris turi turtingą socialinę aplinką, emocinis intelektas nesilpsta. Jei žmogus neturi socialinės aplinkos, su kuo pasikalbėti, menkėja intelektas, kognityviniai gebėjimai, kinta psichinė būsena“, – sakė I. Čerbulėnienė. Žmonių skambučius priima skambučių centras (pati „Sidabrinė linija“ žmonėms neskambina). Talkina savanoriai (yra 200) – jais gali tapti kiekvienas. Pašnekovai parenkami pagal interesus, pomėgius.

Pasak I. Čerbulėnienės, atsakiusios ir į gausius kunigų klausimus, šia iniciatyva visoje Lietuvoje dabar naudojasi 2 tūkst. žmonių. Kunigai galėtų padėti apie šią iniciatyvą sužinoti savo parapijų bendruomenėse, skatinti savanorystę, ypač vyresnio amžiaus žmonių.

Vėliau kunigų susirinkime sielovados aktualijas pristatė kelių institucijų atstovai. Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė dėkojo už bendradarbiavimą ir sakė, jog lapkričio 22 d. pradedami sužadėtinių rengėjų kursai. Kunigai pakviesti atsiųsti sutuoktinių poras į mokymus, kad jos taptų pagalba vėliau jiems patiems šeimų sielovadoje. Penkiolikti metai Šeimos centras lapkričio 23-iąją mini Negimusio kūdikio dieną. Kviečiama tądien melstis už moteris, šeimas, patyrusias kūdikio netektis per abortus ir kt. (maldos vakaras vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje Kaune). Tokioms moterims bei šeimoms skiriamos ir „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos, Krizinio nėštumo programa.

Arkivyskupijos Carito vadovas Arūnas Kučikas priminė apie jau trečią dešimtmetį pradėjusią skaičiuoti adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ (su žvakelių platinimu, kurio dėka karitiečiai gali vykdyti gerus darbus). Lapkričio 17-osios sekmadienį kviečiama parapijose prisiminti Vargstančiųjų dieną, kuri, popiežiaus Pranciškaus kvietimu, jau trečius metus minima Bažnyčios liturginiame kalendoriuje bei sielovadiniame akiratyje.

Vysk. A. Jurevičius atkreipė dėmesį į Dievo žodžio sekmadienį, kurį irgi popiežiaus Pranciškaus kvietimu švęsime  nuo ateinančių metų (2020 m. sausio 26-ąją). Vyskupas pakvietė prenumeruoti leidinį „ŽODIS tarp mūsų“, skelbsiantį visą popiežiaus Pranciškaus laišką, skirtą šiai – meilės Biblijai – temai. Ganytojas taip pat informavo, jog sukurta demonstracinė brevijoriaus versija internete >>. Be to, išleista sutrumpinta „Valandų liturgijos“ atskira knyga.

Jau vyko pirmasis šįmet ekstraordinarinių Komunijos dalytojų seminaras, o lapkričio 14 d. vyks kursai jau turintiems kanoninį siuntimą, tačiau kuris tuo metu turės būti atnaujintas (mat šie siuntimai visuomet teikiami ribotam laikui). Lapkričio 30 d. arkikatedroje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas pasirengusiems Suaugusiųjų katechezės mokykloje, taip pat parapijose galimai pasirengusiems sužadėtiniams ar kitiems.

Kunigų dėmesys atkreiptas į žemės nuosavybės tvarkybos klausimus; taip pat priminta apie rinkliavų misijoms, Caritui, „Petro skatiko“ ir kt. pristatymą kurijai. Dvasininkai perspėti dėl aktyvaus įsitraukimo į politinę veiklą.

Kunigų susirinkime pranešta, jog prieš pat Kalėdas, paskutinį Advento sekmadienį, į Kauną atvežama Šv. Antano Paduviečio didžioji relikvija. Ją sutiksime arkikatedroje gruodžio 22 d. prieš 12 val. Mišias. Pirmadienio pavakarę, pabaigus gerbimo laiką, jos bus išskraidintos į Italiją.

Vyskupas Algirdas Jurevičius pakvietė dalyvauti artėjančiuose Aušros Vartų atlaiduose (lapkričio 15 d. 11 val. bus aukojamos Mišios už Kauno arkivyskupiją). Sausio pabaigoje kviečiama vykti į Romą, kur sausio 26-ąją kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ priims popiežiaus Pranciškaus jam paskirtos Šv. Angelės Meriči parapijos simbolinį valdymą.

Kunigų konferencija baigta agape. Gruodžio 18 d. vyks paskutinis šių metų kunigų susirinkimas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune