Šeimų ir vaikų džiaugsmas dekanatų Šeimos centrų savanorių rekolekcijose (2019 11 30–12 01)
Paskelbta: 2019-12-06 08:22:29

Lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. Šiluvoje vyko rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams. Jono Pauliaus II namuose įsikūrę dalyviai pirmiausia buvo pakviesti susipažinti su Šiluvos bei Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo čia istorija, kurią trumpai pristatė Šiluvos gimnazijos muzikos mokytoja Jolita Oržekauskaitė.

Po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje suaugusieji susitiko su Apsireiškimo koplyčios rektoriumi kun. Dariumi Vasiliausku, o vaikams buvo skirti atskiri užsiėmimai.

„Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge ir ištvermingi maldoje“ (Rom 12, 12) – ši Šventojo Rašto eilutė buvo pasirinkta rekolekcijų tema. Kunigas D. Vasiliauskas drąsino susirinkusius išgyventi džiaugsmą ne tik tada, kai viskas sekasi, bet ir patiriant sunkumų. „Džiaugsmas nėra tik emocija. Šventoji Dvasia dalija džiaugsmą. Didžioji viltis slypi Palaiminimuose. Ko aš negaliu – gali Dievas. Šiuolaikinis krikščionis turi būti mistikas“, – kalbėjo kunigas.

Po skanių pietų pasirinkta tema buvo tęsiama kartu su dr. Nijole Liobikiene. Kas džiugina savyje, bendruomenėje, aplinkoje? Apie tai dalyviai diskutavo grupelėse, kėlė klausimus, dalijosi savo patirtimi ir išgyvenimais. Buvo gilinamasi ir į tai, kas trukdo džiaugtis. N. Liobikienė akcentavo, kad džiaugsmas ir vargas eina greta. Dažnai žmogus pats sau yra vargas. Todėl svarbu gerai save pažinti, mylėti ir būti autentiškam.

Po vakarienės į bendrystę šeimas sujungė lietuviškų karamelinių saldainių gamyba. Vaikai krykštavo iš džiaugsmo sužinoję, kaip patiems pasigaminti šių skanėstų, o tėveliai galėjo atsikvėpti ir pasiruošti Sutaikinimo sakramentui. Vėlų vakarą Švč. Sakramento adoracija vyko Jono Pauliaus II namų koplyčioje.

Pirmojo Advento sekmadienio rytą po bendros maldos ir sočių pusryčių buvo kalbama apie maldos svarbą, jos formas ir kaip melstis kasdienybės darbų sūkuryje, kai labai trūksta laiko. Dalyviai pasidalijo ir tuo, ką suprato, jautė ir ką išsiveš iš šių susitikimų. Vėliau šv. Mišias bazilikoje aukojo klebonas kun. Erastas Murauskas. Advento dvasia buvo jaučiama per bendrus pietus, po kurių rekolekcijų dalyviai dar ilgai neskubėjo namo.

Keletas atsiliepimų:
Jauki, šeimyniška aplinka, aktualios mokymų temos, puikus maistas, galimybė augti dvasiškai. Būtų gera, jei truktų tris dienas.
Viskas labai patiko, jaučiuosi atsipalaidavęs, nes gavau atsakymus į man rūpimus klausimus. Tikiuosi geriau pažinti Dievą ir patirti Šventosios Dvasios veikimą savo gyvenime.Giminystės jausmas, bendrystė tiesiog būnant. Man visada būna labai gera.
Patiko, kad tai išvažiuojamasis susitikimas, pristatomos temos. Tokie susitikimai mane nuteikia optimistiškai, veda į gilesnį savęs pažinimą, stiprina tikėjimą, suteikia vilties ir šviesos gyvenimui ir ateičiai. Trūko laisvo laiko savarankiškiems pasivaikščiojimams, pabuvimui tyloje ir maldoje.
Labai patiko buvimas kartu, bendravimas, paskaitos. Norėtųsi ilgesnio pasibuvimo, daugiau laiko pabendravimui. Labai noriu dar susitikti.

Rekolekcijas parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė šalpa.
Šeimų vakaronės ir saldainių gamybos edukacijos rėmėjas – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune