Dievo gailestingumo žinia – Vilniaus jaunimo renginyje arkikatedros parapijos namuose (2011 01 16)
Paskelbta: 2011-01-17 11:24:17

Sausio 16 d., sekmadienį, arkikatedroje bazilikoje po šv. Mišių, kurių pradžioje buvo sutikta iš Vilniaus atvežta Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija, jaunimas ir kiti pamaldų dalyviai buvo pakviesti į arkikatedros parapijos namus. Čia paveikslą atlydėjusi vilniečių jaunimo komanda – Nukryžiuotojo Jėzaus kongregacijos seserys, šios kongregacijos maldos grupės jaunimas surengė renginį, skirtą Dievo gailestingumo žiniai, kad, pasak jį vedusių seserų, ja ypač gyventume šiais 2011 metais.

„Bažnyčia nori, kad šiais metais mes gautume kuo daugiau malonių“, – sakė seserys, drauge su pulkeliu jaunųjų liudytojų, giedotojų pakviesdamos įsimąstyti į šv. ses. Faustinos dienoraščio mintis muzikinėje meditacijoje, drauge pagiedoti, padiskutuoti grupelėse.

Jauni žmonės šiame renginyje labai nuoširdžiai paliudijo, koks stebuklas buvęs jų atsivertimas, kurį jie susiejo vien su Dievo gailestingumu. Visai netikėję, nesilankę bažnyčioje buvo patraukti į tikėjimo kelionę ir netgi į dvasinius pašaukimus.

Jaunieji liudytojai nuoširdžiais žodžiais, nuotaikingais pasidalijimais tiesiog kvietė keisti savo žvilgsnį į jaunus žmones, kad jie Bažnyčioje pasijustų kaip juos ir kiekvieną žmogų su meile priimančioje bendruomenėje. Pabrėžtos ses. Faustinos įžvalgos, kad gailestingumą kitiems galime parodyti savo veiksmais, žodžiais, malda. Su jaunatvišku tikėjimu ir pasitikėjimu buvo tvirtinama: Jėzus žmonių nuodėmes užrašo smėlyje, kad paskui jas galėtų nutrinti.

Iš jaunųjų Dievo meilės misionierių lūpų nuskambėjo visiems svarbi Dievo gailestingumo žinia: į kiekvieną žmogų turime žvelgti gailestinguoju Jėzaus žvilgsniu, pasitikėti Dievo gailestingumu. Kauniečiai, ypač jaunimas, buvo pakviesti dalyvauti nacionaliniame Dievo Gailestingumo kongrese Vilniuje balandžio 30 d. – gegužės 1 d.


 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune