Malda arkikatedroje užtariant Kauno akademinės bendruomenės mirusiuosius (2020 11 05)
Paskelbta: 2020-11-06 09:11:13

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

„Malda gali papildyti mūsų gerus darbus, ir tuos, kurių galbūt nespėjome padaryti“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Kauno arkikatedroje bazilikoje lapkričio 5 d. vakarą drauge su miesto aukštųjų mokyklų kunigais kapelionais aukodamas šv. Mišias už akademinių bendruomenių narius ar jų artimuosius, iškeliavusius į amžinybę, kad jie būtų apkabinti Tėvo gailestingumo ir džiaugtųsi su šventaisiais danguje.  

„Mūsų kelionės tikslas šioje žemėje yra amžinybė, o signalas – Dievo malonė“, – sakė arkivyskupas, ragindamas ši gyvenimą  pragyventi su Dievo Dvasia, eiti, ieškoti, per santykį artėti prie Dievo ir tokiu būdu atrasti ramybę. Tokia, ganytojo žodžiais, yra gyvenimo prasmė.

Šv. Mišiose giedojo Garliavos parapijos jaunieji šlovintojai, vadovaujami Viktoro Jermolovo.

Į šią maldą pakvietė akademinės sielovados bendradarbiai, kurie savo bendruomenėse buvo iš anksto išplatinę pakvietimą parašyti konkrečias norimas intencijas už mirusius kolegas, sau brangius artimuosius.

Šv. Mišiose buvo kviečiama dalyvauti ir gyvai, ir per tiesioginę transliaciją, kuri vyko arkivyskupijos jutubo kanalu.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune