Per transliacijas į namus keliavo Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės žinia ieškoti Dievo ir tiesos (2021 01 06)
Paskelbta: 2021-01-07 09:26:44

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai

„Keliaujantys pagarbinti Kūdikėlio Jėzaus išminčiai galime būti ir mes savo gyvenimo kelionėje, jei tik leidžiamės Jo atrasti. Koks didis džiaugsmas ištinka, kai sutinkame Kristų, kai patiriame Dievo artumą“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pradėdamas Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Per tiesiogines transliacijas >> jų žinia ir palaiminimas, vis dar negalint švęsti bažnyčiose, pasiekė žmonių namus.

Dievo žodį paskelbęs diakonas Darius Chmieliauskas pasakė homiliją, jų pradžioje siųsdamas pasveikinimą mūsų broliams ortodoksams, kurie švenčia Kalėdų vigiliją, o visuotinėje maldoje vėliau buvo išsakyti maldavimai už Rytų ir Vakarų Bažnyčias, patiriančias tą patį Viešpaties maloningumą.

„Šiandien Bažnyčia mums parodo Kūdikį, kuris keičia pasaulio istoriją. Jo pagarbinti ateina išminčiai ieškodami tiesos apie pasaulį, jo tikslą, prasmę. Vienas svarbiausių žodžių šiandienos liturgijoje greičiausiai yra išmintis. Tai Išmintis, kuri nušviečia tamsybes. Ji atvedė išminčius prie Kūdikėlio. <...> Net ir tie, kurie dar nepažįsta Dievo, Jį suras, jei tik sąžiningai ieškos tiesos“, – sakė homilijoje diakonas Darius.

Pasak diakono, Viešpats vertas mūsų aukso, smilkalų ir miros – mūsų pagarbos ir meilės, maldos ir patepimo tuo aliejumi, kurio persmelktas turi būti krikščionio gyvenimas, kad kiti užuostų Kristaus kvapą. Šiandien, negalėdami atvykti drauge pagarbinti Viešpaties, Jį galime pagarbinti ypač pasitarnaudami mažiausiesiems, kuriems reikia pagalbos dėl ligos, senatvės.

Šioje iškilmėje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas palaimino kreidą ir smilkalus. Pagal seną tradiciją palaiminta kreida katalikai paženklina savo namų durų staktas trimis kryželiais ir Kasparo, Merkelio ir Baltazaro vardais – šios kreidos galima rasti asmeniškai maldai atvirose bažnyčiose, Kaune žr. >> ).

Diakono priminimu, durų ženklinimas palaiminta kreida (kaip ir pati Trijų Karalių šventė) yra ne „folklorinis ženklas“ – tuo pasakome, jog tuose namuose gyvena Kristų mylintys ir Jį liudijantys žmonės.

Prieš šias šv. Mišias bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, kurią arkivyskupas Kęstutis skyrė maldai už jaunimą ir kartu su jaunimu, Dievui pavedant jaunų žmonių prašymus.

Su jaunimu iš 150 šalių, kuris dalyvavo Europos jaunimo žiemos susitikime, nuotoliniu būdu organizuotame Taizé bendruomenės, arkivyskupas meldėsi ir naujametę naktį gruodžio 31-ąją, kai Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje vadovavo padėkos Dievui Mišioms už praėjusius metus ir Viešpaties palaiminimą skyrė mūsų šeimoms, Lietuvai ir pasauliui.

Metų sandūroje viltį jos stokojančiame laike iš šio maldos vakaro liudijo jauni žmonės, kurie Jono Pauliaus II piligrimų centro rengiamose piligrimystėse į Taizé sutiko Jėzų ir atrado džiaugsmą tikėti bendraamžių būryje.

Pirmąjį Naujųjų metų sekmadienį, sausio 3-iąją, buvo prisiminta Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė. Prieš 77-erius metus brutaliai nužudyta 20-metė mergina, buvusi „Saulės“ gimnazijos moksleivė, skautė, tapo kankine už tikėjimą, gindama skaistumą. Arkivyskupijoje vyksta jos beatifikacijos byla. Pasak arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka Kristų, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune