Startavo nuotoliniai susitikimai „Juozapo paslaptis“. Apie vyrą, atvėrusį savo ausis Dievui, – pasidalijimas iš Škotijos (2021 01 28)
Paskelbta: 2021-01-29 11:05:29

Nuotraukoje – vaizdo įrašo stop kadras

Sausio 28 d. startavo nuotolinių susitikimų ciklas „Juozapo paslaptis“. Tai VDU akademinės sielovados bei Kauno arkivyskupijos sielovados komandos sumanymas popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šv. Juozapo metų proga mūsų dabarčiai ir tikėjimui labiau priartinti šį ypatingą šventąjį, svarbų Išganymo plano dalyvį. Iki gegužės mėn. paskutiniais ketvirtadieniais, pasak rengėjų, penki Dievo vyrai iš kelių skirtingų šalių dalysis apie šventąjį Juozapą skirtingais aspektais.

Pirmajam pokalbiui apie Juozapą, kuris klausėsi Dievo balso, buvo susijungta su Škotija ir čia gyvenančiu misionieriumi Colinu Symecu – Šventojo Rašto žinovu, šeimos tėvu, kuris, būdamas iš protestantiškos tradicijos, apaštalauja dėl didesnės Bažnyčios vienybės Kristuje. Susitikimas tapo tarptautinis – prisijungė ne tik Lietuva; buvo prisijungusių iš Ispanijos, Vokietijos, JAV,  Kenijos, Slovakijos ir nuoširdžiai dėkojusių už tokią galimybę. 

Pašnekovas per nuotolį pasidalijo šv. Juozapo atvaizdu jam brangiame medalikėlyje, apgailestaudamas, jog protestantiškoje tradicijoje šv. Juozapas, dar nėra visai atrastas kaip Šventosios Šeimos globėjas. Savo pasidalijime jis žvelgė į Evangelijos pagal Matą puslapius, kurioje Juozapas pristatomas kaip kartos, prasidedančios nuo Abraomo, palikuonis. Šv. Juozapas dalyvauja Dievo išganymo plane. Jis atpažino jam 4 kartus kalbėjusio Dievo balsą ir iš nuostabaus klusnumo bei tikėjimo tris kartus apsaugojo Mariją ir kūdikį Jėzų. Jis, būdamas teisus, turėdamas didelę širdį, ugdo augantį Jėzų, jo žmoniškumą. Verta dėkoti Dievui už šventąjį Juozapą, nuostabų vyrą, atvėrusį savo ausis Viešpačiui.

„Juozapas buvo nuolat prieinamas Dievui, kad Jis galėtų kalbėti“, – sakė Colinas, pabrėždamas svarbią Dievo klausymo nuostatą. Taip galime pradėti kiekvieną savo dieną – su noru išgirsti Dievą. Jis kalba per kasdienius dalykus ir ypač per „aukso kasyklą“ – Šventąjį Raštą.

Ne vieną susitikimo dalyvį (jų skaičius buvo arti 1000; vaizdo įrašas arkivyskupijos YouTube >> yra prieinamas ir tolesnėms peržiūroms) sužavėjo įsimintini palyginimai, kuriuos pašnekovas pasitelkė savo įžvalgose. Šventąjį Raštą jis palygino su pianinu, tačiau kad šis skambėtų, reikia pianisto – Šventosios Dvasios „Manęs nenustoja stebinti, kaip Šventoji Dvasia jį kaskart naujai parodo“, – dalijosi Colinas, kviesdamas prašyti „naujų akių“ Dievo žodžiui skaityti ir nuolankumo išgirsti (be kita ko, Colinas parengė ir komentarus vienerių metų Biblijos skaitymo iššūkiui, į kurį metų pradžioje pakvietė Kauno arkivyskupija). „Kristus nori Bažnyčios, kuri būtų kaip upė“,– kalbėjo palygindamas nuolat tekančią upę su kanalu, kuris kartais gali ir užpelkėti. 

Susitikime buvo galimybė užduoti klausimų, o jį vedė kun. Rastislavas Dluhý, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Vertė Agnė Ivaškevičiūtė.

Kiti susitikimai taip pat bus nuotoliniai, transliuojami arkivyskupijos YouTube kanalu. Vasario 25 d. 19 val. išgirsime žinomą (ir Lietuvoje) būgnų ir perkusijos virtuozą, šeimos tėvą Terlą Bryantą iš Didžiosios Britanijos. Jis dalysis apie Juozapą kaip Šventosios Šeimos saugotoją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune