Kauno II dekanato karitiečių susitikimas Vilkijoje (2012 05 24)
Paskelbta: 2012-05-24 17:27:15

Gegužės 24 dieną Kauno II dekanato karitiečiai rinkosi į jau tradicija tapusį susitikimą. Šiemet svetingai juos priėmė Vilkijos parapija. Karitiečiai atvyko pasipuošę savo organizacijos liemenėmis. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas su koncelebravusiais dekanato parapijų klebonais. Padrąsinančią ir dvasingą homiliją pasakė parapijos šeimininkas kun. Virgilijus Dudonis.

Susitikimą pratęsė dovana-staigmena, kai klebonas kun. Virgilijus vingiuotomis miestelio gatvelėmis nuvedė į A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų. Čia sužavėjo jauki aplinka, eksponatai, o ypač muziejaus direktoriaus A. Sniečkaus žodis. Jis gyvai supažindino su XIX a. šviesuolio kunigo Antano Juškos asmenybe, kuri spinduliavo lietuvybės skleidimu ir artimo meilės darbais ir dvasia.

Vėliau, sugrįžus į parapijos namus, Caritas direktorius kun. V.Birjotas pasveikino, padėkojo už prasmingą progą susitikti, pasidalijo mūsų palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasiniais turtais, įkvepiančiai šiandien maldai ir artimo meilės veiklai.

Susitikimą užbaigėme pabendravimu, karitiečių paruošta agape.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune