Gerojo Ganytojo parapijoje paminėtos 75-osios tremties metinės (2016 06 12)
Paskelbta: 2016-06-08 19:28:50

Birželio 12 dieną Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje paminėtas 1941 metų birželio 14 dienos tremčių į Sibirą 75-metis. Bažnyčios vestibiulyje Kauno IX forto muziejaus darbuotojai parengė ir pristatė šiai datai skirtą parodą, kurioje daug dėmesio skirta prisiminti tremtiniams dvasininkams, kitoms iškilioms Lietuvos asmenybėms, taip pat iš Dainavos kaimo ištremtiesiems.

12 val. šv. Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Homilijoje kunigas pabrėžė nuolankumo ir gailestingumo svarbą. Kartu buvo pabrėžta ir viltis, atsispindėjusi tremtinių maldose. Pasak kunigo, jei nebūtų buvę tremtinės motinos maldos, be galo paprastai suraišytos maldaknygės „Marija, gelbėk mus“, jei nebūtų Adelės Dirsytės, arkivyskupo Mečislovo Reinio ir kitų žinomų bei nežinomų tremtinių vilties, maldos, vargiai ar galėtume kalbėti apie Lietuvą, laisvę ir Nepriklausomybę. Viso to negalima pamiršti. Todėl baigdamas homiliją, kunigas taip pat  ir  Nepriklausomybės dainiaus aktoriaus ir poeto Kęstučio Genio žodžiais ragino atmintį išsaugoti, „kad šviestų ji visiems“.

Po šv. Mišių, kuriose dalyvavo Šaulių sąjungos nariai, parapijoje esančių švietimo įstaigų ir Dainavos seniūnijos vadovai, Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ atstovai, visiems kartu sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, prasidėjo meninė programa. Joje dalyvavo aktorė Kristina Kazakevičiūtė, solistė Alija Larbi, kvartetas „Mozaica“ (pirmas smuikas – Jonė Barbora Laukaitytė, antras smuikas – Sofija Larbi, altas – Dovydas Bulotas, violončelė – Norbertas Veršulis), skaitovas ir dainininkas Karolis Kaminskas. Savo kūrybą skaitė ir kun. N. Pipiras.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija
 

Ganytojo žodis

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune