Žolinės proga – žolynų bei tapybos parodos Čekiškės parapijoje
Paskelbta: 2016-08-16 12:48:15

Čekiškės parapijiečiai Žolinės proga galėjo pasigrožėti šventoriuje papuoštais žolynais, kuriuos ruošė Čekiškės laisvalaikio salės rankdarbių klubas „Mamos skrynia“ ir parapijos Carito moterys.

Ta proga bažnyčioje buvo atidaryta ir yra eksponuojama dailininko Sigito Valaičio, kilusio iš Čekiškės, tapybos darbų paroda „Jėzaus gimimas ir vaikystė“.

Čekiškės parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune