Rugpjūčio 15 dieną – Žolinės atlaidai Ugioniuose
Paskelbta: 2018-08-03 11:38:58

Rugpjūčio 15 d. 12 val. Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus švenčiami Žolinės atlaidai. Šią dieną aplinkinių parapijų žmonės (iš Betygalos, Vosiliškio, Paliepių) autobusu kviečiami kartu vykti į Žolinę Ugioniuose (po atlaidų bus parvežami namo).

Rugpjūčio 15 d. Betygalos, Vosiliškio, Paliepių parapijų bažnyčiose šv. Mišių nebus.

Betygalos parapijos klebono kun. Romualdo RAMAŠAUSKO informacija

Ganytojo žodis

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune