Vilkijos parapijos vaikų ir jaunimo stovykla (2012 07 09–13)
Paskelbta: 2012-07-31 13:56:08

Liepos 9–13 d., jau ketvirtus metus iš eilės, vyko Vilkijos parapijos klebono kun. V. Dudonio organizuota stovykla vaikams ir jaunimui. Šiemet įsikūrėme Bilvinų kaimo turizmo sodyboje.

Rytą pradėdavome maldele, o vakare, susirinkę kuriame nors kambaryje, klausydavomės kunigo, mokytojos Virginijos sekamų pasakų, ir pasimeldę skirstydavomės miegoti.Kiekviena diena buvo pilna įvairiausios veiklos. Pirmąją dieną žaidėme susipažinimo ir pasitikėjimo žaidimus, po to važiavome prie Dubysos, kur vyko mūsų ,,krikštas“, žaidimai ir rungtynės upėje.

Antrąją dieną klausėmės parapijos Pastoracinės tarybos narės Aurelijos įdomaus pasakojimo apie Dievą Kūrėją. Po to pakvietėme ją į kūrybinių darbų dirbtuvę. Kartu piešėme, lipdėme ant popieriaus lapų, ant akmenų. Savo darbais papuošėme sodybą. Laisvalaikiu žaidėme kvadratą, krepšinį, stalo tenisą, kitus judriuosius žaidimus. Bet stovykloje ne vien žaidėme. Kasdien talkindavome virtuvėje, tvarkėme sodybos aplinką. Kitos dienos prabėgo besiruošiant talentų šou, gaminant erdvinius žaislus, sukant galvas prie įdomių stalo žaidimų, netrūko ir vandens pramogų.

Paskutinį vakarą su jauduliu laukėme savo didžiojo pasirodymo, nes jo žiūrėti atvyko mūsų geradariai, kurių dėka taip linksmai ir turiningai leidome savo vasaros atostogų dienas. Penktadienį rašėme linkėjimus ir juos įteikėme savo draugams. Susėdę prie ,,draugystės stalo“ vaišinomės tortu ir jau kūrėme planus kitos vasaros stovyklai.

Virginija Žiobienė
Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune