Šv. Velykų išvakarėse – Kulautuvos parapijos bei Jono Pauliaus II gimnazijos jaunimo bendrystė su ukrainiečių vaikais
Paskelbta: 2022-04-19 20:56:12

Atsiliepdamas į Kulautuvos klebono A. Gražulio SJ raginimą paremti Ukrainos vaikus, apsigyvenusius Kulautuvoje, parapijos jaunimas suorganizavo paramos akciją. Dvi dienas šaunūs ir aktyvūs parapijos jaunuoliai triūsė kūrybinėse dirbtuvėse. Mokiniai darė margučius: skaptavo, pjaustė, gludino, ruošė kiaušinių formas, po to dekoravo, dengė įvairių spalvų glaistu; iš pavasarinių gėlių, kadagio ir karklo šakelių rišo verbų puokšteles. Su tokiomis gražiomis dovanomis balandžio 9 dieną, prieš Verbų sekmadienį, jie lankė kulautuviečius, kviesdami aukoti Ukrainos karo pabėgėliams vaikams, o sekmadienį bažnyčioje prieš šv. Mišias ragino visus tikinčiuosius prisidėti prie šio Gavėnios gailestingumo darbo. Į paramos akciją įsitraukė, lėšas ukrainiečių vaikams rinko ir Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos bendruomenė.

Ruošdamiesi švęsti Kristaus Prisikėlimo šventę, balandžio 14 dieną Kulautuvos parapijos ir Jono Pauliaus II gimnazijos jaunuoliai aplankė Kulautuvoje prisiglaudusius Ukrainos vaikus, kurių čia beveik 300. Jie dalijosi velykiniu džiaugsmu, giedojo ukrainietišką giesmę, prašė Dievą taikos ir ramybės šiai šaliai. Už kulautuviečių ir Jono Pauliaus II gimnazijos bendruomenės paaukotas lėšas nupirkta ir padovanota įvairiausių rūbų, avalynės, sąsiuvinių, laisvalaikio ir higienos priemonių ir kitų reikalingų daiktų. Ukrainiečių vaikai neslėpė džiaugsmo, priėmė svetingai ir vaišino savo pačių rankomis pagamintu ukrainietišku tortu.

Šia paramos akcija ir nuoširdžiu susitikimu įprasminome Gavėnią: gera jaustis reikalingam, gražu būti geranoriškam, jautriam, gailestingam ir gyventi taip, kad šalia mūsų nebūtų nė vieno pamiršto ar atstumto, svarbu suprasti, kad ir iš mažų darbelių gali išaugti gražūs, dideli dalykai.

Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos informacija


 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune