Pašventinti Veprių bažnyčios varpai
Paskelbta: 2012-11-22 12:21:32

Veprių bažnyčioje praėjusį savaitgalį pašventinti du paskutinieji šiai bažnyčiai padovanoti varpai. Juos pašventino parapijoje ta proga apsilankęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge su arkivyskupijos kurijos kancleriu mons. Adolfu Grušu bei Ukmergės dekanato dekanu kun. Gintautu Kabašinsku aukojęs šv. Mišias ganytojas jose šios parapijos tikinčiuosius kvietė į tolesnę gražią draugystę su Viešpačiu.

Dabar Veprių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia turi visus keturis prieš Antrąjį pasaulinį karą buvusius varpus. Juos iš aukotojų lėšų sumanęs atkurti Romas Šaulys bei parapijos klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas tikisi atstatyti ir bažnyčios bokštą, buvusį susprogdintą per Antrąjį pasaulinį karą.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune