Bukonių vaikų piligrimystė Šiluvoje (2014 09 08)
Paskelbta: 2014-09-15 11:23:13

Rugsėjo 8 d., pirmadienį, trylika Bukonių pagrindinės mokyklos mokinių –-penktokų, šeštokų ir aštuntokų, vadovaujamų tikybos mokytojos, išvyko į Šiluvą švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo. Visą savaitę Šiluvoje vyksta atlaidai, o štai ši diena buvo skirta organizuotis Jonavos dekanatui. Kelionės metu vaikai turėjo progos sužinoti, kas yra Šiluva, kuo ypatinga ši šventovė, kokiu būdu ir kodėl prieš 400 metų jos laukuose bandas ganantiems vaikams apsireiškė Švč. Mergelė Marija ir ką kalbėjo. Taip pat buvo svarbu peržvelgti savo sąžines, prisiminti Dievo Įsakymus ir ar kur nors nesame padarę nuodėmių, kad galėtume atlaidus pelnyti. Kai kam reikėjo pasikartoti ir išpažinties eigą, nes jos būta jau seniai.

Atvykus į Šiluvą vaikai buvo pavaišinti Jonavos savanorių verdama ir dalijama arbata, o po jos ėjome į Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčią. Vaikai suaugusiųjų pavyzdžiu keliais apėjo altorių ir pagerbė akmenis, ant kurių Mergelė Marija ir apsireiškė, paskui dalis liko eiti išpažinties, nes pagrindinė atlaidų sąlyga yra neturėti jokios, net mažiausios nuodėmės, kad gautum Dievo malonę. Kiti vaikų susirinko aikštėje prieš Baziliką, kur jau sėdėjo labai daug žmonių, laukdami maldos. Taigi mūsų vaikai kartu su tikybos mokytoja, patys to nesitikėję, transliuojant per „Marijos radiją“ visai Lietuvai, vadovavo Rožinio maldai.

Po maldos įsitaisėme aišktėje sėdimose vietose tarp žmonių ir klausėmės katechezės apie atlaidų reikšmę ir maldos svarbą. Vidudienį, šviečiant kaitriai saulei, dalyvavome mūsų arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus vadovaujamose šv. Mišiose, priėmėme Šv. Komuniją. Vaikams buvo įdomu aikštėje prieš baziliką stebėtėti labai didelį skaičių susirinkusių policijos ir kitų teisėtvarkos pareigūnų būrį, nes šią dieną buvo ypač meldžiamasi už juos. Jie iškilmingai atžygiavo grojant policijos pučiamųjų orkestrui.
Pasibaigus liturgijai arkivyskupas padėkojo visiems dalyviams ir kvietė pasivaišinti Jonavos dekanato savanorių dalijama koše. Vaikams, kaip ir suaugusiems, įspūdį darė Bukonių parapijos klebonas ir Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas, pats baltu chalatu apsirengęs ir kartu su Caritas savanoriais dalijęs košę piligrimams.

Šiluvoje vaikai dar aplankė Švč. M. Marijos Gimimo baziliką bei Piligrimų centre esantį Šiluvos muziejų, kuriame eksponuojama ir garsioji skrynia, rasta tuoj po Marijos apsireiškimo, pasakojant aklam seneliui apie kadaise paslėptus buvusios ir nugriautos katalikų bažnyčios dokumentus ir liturginius reikmenis.

Laikas neprailgo. Buvo net per trumpas. Norėjosi pabūti, pavaikščioti, pasimelsti ilgiau. O vaikai, gavę dovanų Švč. Marijos Apsireiškimo įvykį vaizduojančių paveiksliukų, devocionalijų iš Šiluvos, į namus grįžo labai laimingi. Nors kai kas važiavo jau ne pirmą kartą, jie sakėsi norį važiuoti į Šiluvą dar kartą – jiems ten labai gera!..
 

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Jonavos r. Bukonių pagr. mokyklos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune