Parapijos klebono kun. Juozo Jasukaičio paminėjimas Čekiškėje 115-ųjų gimimo metinių proga (2015 10 18)
Paskelbta: 2015-10-12 19:19:36

Spalio 18 d. 12 val. Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už ilgametį parapijos kleboną kun. Juozą Jasukaitį minint 115-ąsias gimimo metines.

Po Mišių – Kauno r. kraštotyrininko, kraštiečio A. Vaičiaus paroda „Kun. J. Jasukaitis ir Čekiškė 1938–1978 m.“

Parapijos informacija

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune