Čekiškės bažnyčios pastatymo 400-osioms metinėms surengta paroda „Čekiškės parapija XX amžiuje“
Paskelbta: 2016-05-13 13:54:06

Artėjant Čekiškės bažnyčios statybų pradžios 400-osioms metinėms Čekiškės bažnyčioje atidaryta paroda „Čekiškės parapija XX amžiuje“.

Parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas dėkoja istorikui A. Vaičiui ir mokytojui, parapijos Pastoracinės tarybos nariui J. Tovtkevičiui už surinktą medžiagą.

Parapijos informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune