Betygalos bažnyčioje spalio mėnesį kasdien – Rožinio malda
Paskelbta: 2018-10-01 12:35:07

Spalį, Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį, kasdien Betygalos bažnyčioje – 17 val. Rožinio malda ir šv. Mišios.

Parapijos klebono kun. Romualdo RAMAŠAUSKO informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune