Lapių parapijos jaunieji piligrimai Marijos dieną lankėsi Šiluvoje (2019 06 13)
Paskelbta: 2019-06-17 12:20:34

Birželio 13-ąją, Marijos dieną, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunieji piligrimai Dievo Motiną pagerbė Šiluvoje. Nepabūgę pirmam vasaros mėnesiui nebūdingos kaitros, Lapių pagrindinėje mokykloje tikybos pamokas lankantys vyresniųjų klasių mokiniai į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietovę atvyko pirmą kartą.

Piligrimystę po Šiluvą pradėjome nuo Piligrimų tako eidami per šilą. Vėliau aplankėme Apsireiškimo koplyčią bei apžiūrėjome Šiluvos muziejaus eksponatus. Vidudienį dalyvavome pamaldose Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Dvasininkas pamoksle kalbėjo apie paklusnumą Dievo vedimui bei priminė, kad geriausius dalykus Dievas numato Juo pasitikintiems ir Jo valią vykdantiems. Įvairiose pasaulio vietose apsireiškusi Marija, kaip ir Jėzus, kviečia nuoširdžiai melstis, skirti laiko atgailai. Švč. Mergelė Marija mūsų piligrimystės šioje žemėje vadovė, užtarėja ir globėja.

Prie garsaus Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo išsakėme savo maldų intencijas bei padėkojome už Lietuvai suteiktas malones. Vėliau piligrimų informacijos centre aplankėme dailininkės Agnės Jonkutės tapybos darbų parodą „Sidabro mėlis”. Keliaudami namo dalijomės patirtais įspūdžiais bei prisiminėme Šv. Jono Pauliaus II žodžius, užrašytus ant Šiluvos bazilikos durų piligrimams: „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“

Tikybos mokytoja Jolanta OBOLEVIČIŪTĖ

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune