Lapių parapijos vaikų išvyka į Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gimtinę (2019 06 15)
Paskelbta: 2019-06-19 14:12:00

Birželio 15 d. Pramislavos kaime (Kėdainių r..) vyko graži šventė Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės 110-osioms gimimo metinėms atminti. Jubiliejaus proga Sibire nukankintos katalikės mokytojos gimtinėje pastatytas koplytstulpis. Rūpinęsis būsimos palaimintosios atminimu Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ susirinkusiems trumpai paaiškino koplytstulpio simbolius, akcentavo, kad užrašyti žodžiai „Marija, gelbėk mus“ atskleidžia, kas A. Dirsytei buvo brangu bei padėjo pasiekti kankinystės pergalę. Tremtyje kalinčių moterų vilties žodžiai bei intencijos vėliau tapo Sibire kalinčių lietuvių maldaknyge pavadinimu „Marija, gelbėk mus“. Pirmą kartą maldynėlis išleistas 1959 m. Putname (JAV).

 

Sibire parašytas maldas skaitė Šėtos gimnazijos mokinės, Adelės kančių bendražygė Pranutė Vaišnarienė vaizdžiai papasakojo, kaip ant beržo tošies ar maišų skiaučių buvo užrašyti maldelių tekstai. Skulptoriaus Alfonso Teresiaus koplytstulpį „Marija, gelbėk mus” pašventino Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Vėliau Šėtos Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Mišios. Po Mišių Šėtos kultūros centre vyko konferencija. Pradžioje koncertavo Šėtos folklorinis kolektyvas, vėliau klausėme įdomių pranešimų. Kalbėjusieji apžvelgė A. Dirsytės gyvenimo faktus, likimą nulėmusius istorinius įvykius ir tikėjimo kelią.

Po konferencijos Šėtos gimnazijoje aplankėme muziejų ir vardinį A. Dirsytės tikybos kabinetą bei apžiūrėjome Kėdainių rajono mokinių sukurtas rankraštines maldaknyges. Vėliau renginio įspūdžiais dalijomės bendruomeninėje agapėje.

Tikybos mokytoja Jolanta OBOLEVIČIŪTĖ

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune