„Vilkijos angelai" akcijoje „Gerumas mus vienija” (2011 12 21)
Paskelbta: 2011-12-27 17:38:32

Šiemet, jau ketvirtą adventą, Vilkijos gimnazijoje vyko ,,Vilkijos angelų” organizuojama akcija. Jos metu buvo platinamos Caritas žvakutės, gaminamos atvirutės, ruošiamos dovanėlės ligoniukams. Šiemet jų paruošta net 170. Nuoširdžiai atvirutes gamino, sveikinimus rašė 5a, 6b, 8b klasių mokiniai.

Gruodžio 21 dieną po pamokų keturiolika 5–9 klasių mokinių, lydimi tikybos mokytojos V. Žiobienės ir parapijos klebono kun. V. Dudonio, išvyko į Kauną. Pirmiausia dovanėlėmis buvo apdalyti Kauno klinikų įvairių skyrių mažieji pacientai. Paskui buvo aplankyti vaikai Kauno apskrities specialiojoje mokykloje.

Virginija Žiobienė,
Vilkijos gimnazijos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune