Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos bendruomenės popietė „Ką man duoda savanorystė“ (2011 01 09)
Paskelbta: 2011-01-12 08:37:37

Sausio 9 d. po sumos šv. Mišių Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos salėje vyko kalėdinė parapijos bendruomenės popietė tema „Ką man duoda savanorystė“. Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis kalbėjo: „Jėzus savo pavyzdžiu mus mokė duoti, nesitikint sau naudos. Kuo daugiau dalijamės Dievo dovanomis, kurias jis lieja į mūsų gyvenimą, juo daugiau jis jų suteikia. Dievo dovana gali būti geras paguodžiantis žodis, kantrybė, gebėjimas evangelizuoti, aplankymas, nuraminimas, tikėjimo išlaikymas, pagalba įveikiant sunkumus šeimoje, pasidalijimas duonos kąsniu.“ Kad parapijiečiai galėtų pasidžiaugti parapijos veikla, prisiminti gražiausias vykusių renginių akimirkas, susitikimus, šventes, keliones, klebonas paruošė ir parodė daugybę nuotraukų. Vėliau klebonas pakvietė visų parapijos organizacijų ir būrelių aktyviausius narius pasidalyti mintimis, kaip supranta savanorystę, kaip tai sekasi įgyvendinti gyvenime ir konkrečioje veikloje.

Nuoširdūs liudijimai, prisiminimai, kuriais dalijosi jaunimo choras „SongDeo“, jaunimo šlovintojų grupė, Caritas moterys, Marijos legiono, Neokatechumenų bendruomenės nariai, tikybos mokytojai, šeimos centro vadovai, karmelitų pasauliečių atstovai, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai, kiti aktyviausi parapijiečiai – tai buvo gražiausia Dievo malonių ir dovanų puokštė, kurią gali dovanoti žmonės vieni kitiems. Pasidalijimas tęsėsi ir agapėje prie arbatos puodelio. „Negali laikyti visko savyje, norisi veikti, padėti tam, kuris kenčia, ištiesti pagalbos ranką – tai, kas nesutalpinama viduje, veržiasi į šviesą“, – sakė Marijos legiono atstovas Giedrius.

 

Parengta pagal Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos informaciją
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune