Kauno m. parapijų Gyvojo Rožinio diena Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje šv. Jonui Pauliui II atminti (2020 10 24)
Paskelbta: 2020-10-26 18:49:23

Spalio 24 d. Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje, vyko Kauno I dekanato (miesto parapijų) Gyvojo Rožinio diena, skirta šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-mečiui paminėti. Šią dieną Gyvojo Rožinio maldos, kuri keliauja iš parapijos į parapiją, estafetę Šančių parapija iškilmingai perdavė Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijai.

Pasveikinęs visus susirinkusius, padėkojęs už ištvermingą maldą, į šios maldos mylėtojus kreipėsi parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Trumpoje katechezėje kun. Nerijus priminė, kad Rožinis – be galo svarbi maldos grandinė, jungianti mus su dangumi. Kartu tai ir didis evangelizacijos darbas, kurį nudirba milijonai žmonių. Pasidalyta mintimis ir apie šv. Jono Pauliaus II asmenybę, jo santykį su Švč. Mergele Marija. Kunigas akcentavo, kad šv. Jonas Paulius II ne tik pats tilpo po Marijos apsiaustu, bet ir visam pasauliui parodė šio apsiausto plotį ir gylį. Daug galima nuveikti, pasak kun. Nerijaus, vaikščiojant kartu su Marija Evangelijos takais.

Po katechezės vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kalbėtas Rožinis. 12 val. iškilmingas šv. Mišias, kurias, kaip ir Rožinio maldą, tiesiogiai transliavo Marijos radijas, aukojo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras kun. N. Pipiras, koncelebravo Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas Paura OCD.

Sakydamas homiliją, kun. N. Pipiras pažymėjo, kad atsivertimas reikalingas visiems. Kartu buvo raginama stebėtis Dievo kantrybe – Jis atranda būdų, kaip nesunaikinti žmogaus, bet apgenėti, patręšti tikintis, kad pastarasis duos vaisių. Baigdamas homiliją, kunigas kvietė prašyti tokių situacijų, kurias būtų galima išgyventi kartu su Marija, vis labiau atsigręžiant į Dievą.

Baigiantis šv. Mišioms per parapijas keliaujantis Rožinis buvo iškilmingai perduotas Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijai.

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje Gyvojo Rožinio maldos grupelių Kauno mieste koordinatorė Kristina Jasilionienė, Šančių parapijos maldos grupelės koordinatorius Jonas Greičius ir parapijos zakristijonas Juozas Stirbys šiai dienai atminti pasodino dekoratyvinį medelį. Šventė baigėsi džiugia bendryste prie arbatos puodelio parapijos namuose.

Kun. Nerijaus Pipiro informacija 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune