Archyvo įrašai

Statutai, įstatai, nuostatai
Arkivyskupija, Kunigystė
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ TARYBOS IR KONSULTORIŲ KOLEGIJOS STATUTAS
2009-05-18
Kaunas
Patvirtintas Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS, Nr. 107
 
Statutai, įstatai, nuostatai
Šiluva
Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos statutas
2009-04-09
Kaunas
Patvirtintas Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS, Nr. 73