Archyvo įrašai

Ataskaitos, apžvalgos
Arkivyskupija
Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
2011-03-02
Kaunas
Parengta pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pranešimą Kunigų konferencijoje 2011 02 09.
 
Ataskaitos, apžvalgos
Arkivyskupija, Misija, evangelizacija, katechizacija
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2010 metų veiklos ataskaita
2011-01-19
Veiklos ataskaita ir tikybos lankymo mokyklose statistika
Ataskaitos, apžvalgos
Arkivyskupija, Jaunimas
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro 2010 metų veiklos ataskaita
2011-01-01
Veiklos aprašas pagal įvykdytą renginių planą
Ataskaitos, apžvalgos
Arkivyskupija, Šeima, vaikai
Kauno arkivyskupijos Šeimos centras
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro 2010 metų veiklos ataskaita
2011-01-01
Strateginės kryptys, programų ir grupių veikla bei dalyvių atsiliepimai
Ataskaitos, apžvalgos
Arkivyskupija
Kauno arkivyskupijos Caritas
Kauno arkivyskupijos Caritas 2010 metų veiklos ataskaita
2011-01-01
Ataskaita paskelbta metinėje konferencijoje
Ataskaitos, apžvalgos
Arkivyskupija, Misija, evangelizacija, katechizacija
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos 2010 metų veiklos ataskaita
2011-01-12
3 programos: Sužadėtinių rengimas santuokai, Jaunimo katechezė ir Suaugusiųjų katechumenatas