Archyvo įrašai

Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2011-09-15
Šiluva
Homilija pasakyta Šiluvoje 2011 m. rugsėjo 15 d., švenčiant Padėkos už Dievo malones dieną
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2011-09-13
Šiluva
Homilija pasakyta Šiluvoje 2011 m. rugsėjo 13 d., švenčiant Ligonių ir medicinos darbuotojų dieną
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2011-09-10
Šiluva
Homilija pasakyta Šiluvoje 2011 m. rugsėjo 10 d., švenčiant Jaunimo ir šeimų dieną
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2011-09-09
Šiluva
Homilija pasakyta Šiluvoje 2011 m. rugsėjo 9 d., švenčiant Krikščioniškų bendruomenių dieną
 
Homilijos ir pamokslai
Velykos, gavėnia, atsivertimas
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2011-04-23
Kauno arkikatedra
Velykų vigilijos Evangelija (Mt 28, 1-10) ir homilija (MR audioįrašas, 15 min, 11 MB)
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2011-04-21
Kauno arkikatedra
Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišių homilija (Jn 13, 1–15)
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas, Velykos, gavėnia, atsivertimas
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
Homilija Pelenų dieną (Mt 6, 1–6. 16–18)
2011-03-09
Kaunas
Pelenų dienos iškilmės Evangelija (Mt 6, 1-6. 16-18) ir homilija (MR audioįrašas, 17 min, 13 MB)