Archyvo įrašai

Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje, Dievo žodis, Šventasis Raštas
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2009-09-11
Šiluva
Homilija pasakyta 2009 m. rugsėjo 11 d. švenčiant Dievo žodžio šventę Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejuje Šiluvoje
 
Homilijos ir pamokslai
Dievui pašvęstasis gyvenimas, Šiluvos apsireiškimo 400 m. jubiliejus
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2009-09-09
Šiluva
Homilija pasakyta 2009 m. rugsėjo 9-ąją, Kunigų ir vienuolių dieną, švenčiant Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų Šiluvoje
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2008-09-13
Šiluva
Homilija mokytojams, švietimo ir kultūros darbuotojams Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 13 d. švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2005-04-07
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Homilija pasakyta popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui skirtoje Vigilijoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 2005 m. balandžio 7 d.
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2004-07-22
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Homilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčios pašventinimo pamaldose 2004 m. liepos 22 d.