Archyvo įrašai

Homilijos ir pamokslai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kauno arkikatedra
Homilija; B, III Advento sekmadienis
 
Homilijos ir pamokslai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kauno arkikatedra
Homilija; B, II Advento sekmadienis
 
Homilijos ir pamokslai
Sielovada, dvasinis gyvenimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kaunas
Homilija; B, I Advento sekmadienis, Atsinaujinimo diena
 
Homilijos ir pamokslai
Jėzus Kristus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kauno arkikatedra?
Homilija; B, Kristaus Karaliaus iškilmė
 
Homilijos ir pamokslai
Šeima, vaikai
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kaunas
Homilija; B, Šeimų jubiliejus
 
Homilijos ir pamokslai
Jėzus Kristus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kauno arkikatedra?
Homilija; B, XXX eilinis sekmadienis
 
Homilijos ir pamokslai
Sielovada, dvasinis gyvenimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kauno arkikatedra
Homilija; B, XXVIII eilinis sekmadienis
 
Homilijos ir pamokslai
Dievui pašvęstasis gyvenimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-11-10
Vilnius
B, Aušros Vartų atlaidai Vilniuje
 
Homilijos ir pamokslai
Vėlinės, malda už mirusiuosius
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-11-02
Kauno arkikatedra?
Vėlinių homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Šventumas, šventieji
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-11-01
Kauno arkikatedra?
Visų Šventųjų iškilmė
 
Homilijos ir pamokslai
Jėzus Kristus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kauno arkikatedra?
Homilija; B, XXIV eilinis sekmadienis
 
Homilijos ir pamokslai
Šiluva
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-09-03
Šiluva
Šiluvos atlaidai?; B, XXII eilinis sekmadienis; pirmasis rugsėjo sekmadienis?
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-08-20
Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčia
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje, Dievo žodis, Šventasis Raštas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
B, XXI eilinis sekmadienis
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje, Eucharistija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-01
Kaunas
Homilija Lietuvos II Eucharistinio kongreso vigilijos Mišiose
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-01
Kauno arkikatedra
Kardinolo laidotuvių Mišios
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje, Šventumas, šventieji
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
Kauno arkikatedra?
Homilija šv. Mišiose Angelės Disytės beatifikacijos bylą pradedant
 
Homilijos ir pamokslai
Kovo 11-oji
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-03-11
Kauno arkikatedra?
B metai, Kovo 11?
 
Homilijos ir pamokslai
Jėzus Kristus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-10-01
Kauno arkikatedra?
Naujųjų metų homilija, B