Archyvo įrašai

Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje, Šiluva, Švč. M. Marija
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija, Popiežius
2011-06-04
Kauno Santaka
Skulptorius prof. Czesławas Dźwigajus – palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo Kuno Santakoje autorius
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija, Bažnyčia Lietuvoje, Popiežius
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-05-10
Kaunas
Žodis „Valstiečių laikraščio“ „Savaitės komentaruose“
 
Kalbos, žodžiai
Sausio 13-oji
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2006-01-13
Vilnius
Kalba LR Seime, Sausio 13-ajai skirtame iškilmingame posėdyje
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2004-12-04
Kaunas
Žodis Kauno kunigų seminarijos 140 m. minėjime
 
Kalbos, žodžiai
Šiluva
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2004-08-29
Šiluva
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2004-03-11
Ganytojo žodis
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
2003-11-23
Kauno arkikatedra bazilika
Padėkos žodis baigiant vyskupo konsekracijos iškilmę 2003 m. lapkričio 23 d., per Kristaus Karaliaus iškilmę, Kauno arkikatedroje bazilikoje
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2003-09-23
Vilnius
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2003-06-24
Kauno arkikatedra
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupijos antrasis sinodas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2003-01-05
Kauno arkikatedra
2003 m., Viešpaties Apsireiškimo iškilmė
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2002-12-05
JAV, Cincinati
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2002.09.01
Kaunas
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2002
Kaunas
Ganytojo žodis
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje, Misija, evangelizacija, katechizacija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-09-01
Kaunas
Katechezės pradžios dešimtmečio minėjimas, 2000 m. rugsėjis?
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-19
Roma
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-13?
Vilnius
Kalba Tarptautiniame kongrese „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ (2000 06 12–14, Vilnius)
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-14
2000 06 14?
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-04
Kauno Santaka
Lietuvos II Eucharistinio kongreso baigiamosios šv. Mišios Kauno Santakoje
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-03
Kaunas
Lietuvos II Eucharistinio kongreso jaunimo diena, prie Kauno Šv. Mykolo (Įgulos) bažnyčios
 
Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-06-01
Kauno arkikatedra
Lietuvos II Eucharistinio kongreso pradžios šv. Mišios Kauno arkikatedroje
 
Kalbos, žodžiai
Sausio 13-oji
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-01-13
Šiluva?
Žodis 2000 m., Sausio 13-ąją
 
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje, Jaunimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2000-01-15
Kauno arkikatedra
Žodis iškilmingose šv. Mišiose Kauno arkikatedroje pradedant Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos procesą.
Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
1997-04-05
Kaunas
Kalba pasakyta per Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 25-ųjų metinių minėjimą Kaune. Paskelbta „Bažnyčios žiniose“, 1997, Nr. 7.