Archyvo įrašai

Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas, Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-12-26
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Homilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje II Kalėdų dieną
 
Homilijos ir pamokslai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-12-18
Kauno arkikatedra
IV advento sekmadienio homilija Kauno arkikatedroje švenčiant rekolekcijas
 
Homilijos ir pamokslai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-12-11
Kauno arkikatedra?
III advento sekmadienio homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-12-04
Kauno arkikatedra
II advento sekmadienio homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-11-27
Kauno arkikatedra
I advento sekmadienio homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Jėzus Kristus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-11-20
Kauno arkikatedra?
Homilija švenčiant Kristų Karalių
 
Homilijos ir pamokslai
Vėlinės, malda už mirusiuosius
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-11-02
Kauno arkikatedra
Vėlinių Mišių arkikatedroje homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Šventumas, šventieji
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-11-01
Kauno arkikatedra
Visų Šventųjų iškilmės Mišių homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-10-23
Žagarės bažnyčia
Homilija pasakyta Žagarės bažnyčioje minint Vilniaus arkivyskupo tremtinio Julijono Steponavičiaus 100-ąsias gimimo ir 75-ąsias kunigystės metines
 
Homilijos ir pamokslai
Popiežius
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-10-22
Kauno arkikatedra
Liturginio pal. Jono Pauliaus II minėjimo homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-10-01
Kauno arkikatedra
Homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje baikeriams skirtų šv. Mišių metu
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-09-12
Šiluva
Homilija švenčiant Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų dieną Šiluvoje
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas, Jaunimas, Šiluva
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-09-11
Šiluva
Homilija švenčiant šv. Mišias su tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno į Šiluvą dalyviais
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-09-11
Šiluva
Homilija Šilinių atlaidų Padėkos už Dievo gailestingumą šventėje
 
Homilijos ir pamokslai
Popiežius, Šiluva
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-09-07
Šiluva
Homilija pasakyta 2011 d. rugsėjo 7 d. švenčiant Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną Šilinių atlaiduose
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-08-31
Kaunas
Homilija šventinant koplyčią arkivyskupijos Jaunimo centre
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-08-28
Šiluva
Homilija Padėkos šventėje Šiluvoje
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje, Švč. M. Marija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-08-15
Pivašiūnai
Homilija Žolinės iškilmėje Pivašiūnuose
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-08-06
Homilija Tremtinių sąskrydyje Ariogaloje (2011 08 06)
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-08-03
?
Kryžių kalnas ir Dubysos slėnis
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-07-20
?
Homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo žodis, Šventasis Raštas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-07-12
?
Homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Šeima, vaikai
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-07-03
Žemaičių Kalvarijos bažnyčia
Homilija Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
 
Homilijos ir pamokslai
Eucharistija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-06-26
Kauno arkikatedra
Devintinių iškilmės homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-06-24
Kauno arkikatedra
Homilija švenčiant Šv. Jono Krikštytojo iškilmę
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-06-19
Kauno arkikatedra
Homilija Švč. Trejybės sekmadienį
 
Homilijos ir pamokslai
Sekminės, Šventoji Dvasia
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-06-12
Kauno arkikatedra
Sekminių iškilmės homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Popiežius
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-06-04
Kauno Santaka
Homilija šv. Mišiose Kauno Santakoje palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II pagerbimo dieną (+ LRT audioįrašas, 9 min, 9 MB)
 
Homilijos ir pamokslai
Jaunimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-05-27
Kauno arkikatedra
Pamokslas šv. Mišiose abiturientų Paskutinio skambučio proga
 
Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-05-22
Kauno arkikatedra
Pamokslas iškilmingoje Eucharistijoje minint Kauno arkivyskupijos 85-erių metų jubiliejų (+ MR audioįrašas, 15 min, 15 MB)
 
Homilijos ir pamokslai
Kunigystė
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-05-18
Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčia
Homilija švenčiant Eucharistiją su arkivyskupijos kungais ir minint 20 vyskupo tarnystės metų
 
Homilijos ir pamokslai
Šiluva
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-05-13
Šiluva
Pamokslas Šiluvoje Marijos dieną
 
Homilijos ir pamokslai
Velykos, gavėnia, atsivertimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-04-25
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Pamokslas antrąją Velykų dieną
 
Homilijos ir pamokslai
Velykos, gavėnia, atsivertimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-04-24
Kauno arkikatedra
Homilija šv. Velykų rytą
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
0000-00-00 00:00:00
Pamokslas Viešpaties Kančios pamaldose Didįjį penktadienį
 
Homilijos ir pamokslai
Kunigystė
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-04-21
Kauno arkikatedra
Homilija Krizmos Mišiose Didįjį ketvirtadienį
 
Homilijos ir pamokslai
Šeima, vaikai
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-04-17
Kaunas
Pamokslas Atsinaujinimo dienoje „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“
 
Homilijos ir pamokslai
Velykos, gavėnia, atsivertimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-04-13
Šiluva
Pamokslas Marijos dieną Šiluvoje (2011 04 13)
 
Homilijos ir pamokslai
Velykos, gavėnia, atsivertimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-04-10
Kauno arkikatedra
V gavėnios sekmadienio homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Velykos, gavėnia, atsivertimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-04-03
Kauno arkikatedra
IV gavėnios sekmadienio homilija
 
Homilijos ir pamokslai
Velykos, gavėnia, atsivertimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
0000-00-00 00:00:00
GAL 2011 03 13, Pirmasis gavėnios sekmadienis?
 
Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-02-20
Kauno arkikatedra
Pamokslas šv. Mišiose meldžiantis už a. a. poetą Justiną Marcinkevičių
 
Homilijos ir pamokslai
Bažnyčia Lietuvoje, Vasario 16-oji
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-02-16
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Pamokslas švenčiant Eucharistiją Vasario 16-osios proga
 
Homilijos ir pamokslai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
2011-01-02
Kauno arkikatedra
Homilija Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmių proga