Archyvo įrašai

Strategijos, programos, planai
Arkivyskupija, Dievo meilė ir gailestingumas
DIEVO GAILESTINGUMO METŲ PROGRAMA KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE
2011-01-06
Kaunas
2011 – DIEVO GAILESTINGUMO METAI
Patvirtinta arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus
 
Strategijos, programos, planai
Arkivyskupija
2010-01-06
Kaunas
2010 – PADĖKOS UŽ LAISVĘ METAI
Gairės patvirtintos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus
 
Strategijos, programos, planai
Arkivyskupija, Bažnyčia Lietuvoje
2008-12-08
Kaunas
2009 – EVANGELIJOS ŽINIOS TŪKSTANTMETEI LIETUVAI JUBILIEJUS
 
Strategijos, programos, planai
Šiluvos apsireiškimo 400 m. jubiliejus
PASIRENGIMO ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE 400 METŲ JUBILIEJUI PROGRAMA
2007-01-25
Kaunas
PASIRENGIMAS 2007-2008 metais
Patvirtinta arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus
 
Strategijos, programos, planai
Sielovada, dvasinis gyvenimas
Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programa
2002
Kaunas
Projektas paskelbtas 2002 m. rudenį
 
Strategijos, programos, planai
Arkivyskupija
Svarbiausi Kauno arkivyskupijos sielovados struktūrų plėtros aspektai, įgyvendinant Pastoracijos programos (2002–2004 m.) gaires
2002
Kaunas
 
Strategijos, programos, planai
Arkivyskupijos antrasis sinodas
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS PASTORACIJOS PROJEKTAS 2002–2004 METAMS (iki arkivyskupijos II sinodo)
Kaunas
Paskelbta „Kauno arkivyskupijos naujienose“, Nr. 10, 2002
 
Strategijos, programos, planai
Arkivyskupija
Simpoziumo „Taisykite Viešpačiui kelią“, skirto Kauno arkivyskupijos įkūrimo 75 metų jubiliejui, trumpa apžvalga
2001
Kaunas
2001-2002 m. medžiagos apie Kauno arkivyskupijos simpoziumą, skirtą 75-mečiui, santrumpa