Archyvo įrašai

Strategijos, programos, planai
Misija, evangelizacija, katechizacija
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras
Vaikų rengimo Pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai šventajai Komunijai Kauno arkivyskupijoje programa (projektas)
2009-11-10
Kaunas
Programos projektas parengtas 2009 m., paskutinės pataisos atliktos 2009-11-10
 
Strategijos, programos, planai
Misija, evangelizacija, katechizacija
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras
Jaunuolių rengimo Sutvirtinimo sakramentui Kauno arkivyskupijoje programa
2008
Programa parengta 2008 m.