Archyvo įrašas

Homilijos ir pamokslai
Dievo meilė ir gailestingumas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Palaiminti jūs, vargdieniai
02001-02-11
Kauno arkikatedra
Homilija minint pasaulinę ligonių dieną, C
Susiję:

Palaiminti jūs, vargdieniai

Homilija minint pasaulinę ligonių dieną, C, Kauno arkikatedra, 2001 20 11

Šv. Tėvas Jonas Paulius II pirmą kartą Pasaulinę ligonių dieną paminėjo 1993 m. vasario mėn. 11 d. Švč. M. Marijos apsireiškimo vietoje Lurde. Čia iš viso pasaulio atkeliauja labai daug ligonių. Kenčiantieji patiria dangaus palaimą, pasisemia dvasios stiprybės, o kai kurie net visiškai pasveiksta nuo nepagydomų ligų. Tai liudija ne tik piligrimų padėkos ženklai, bet ir kruopščiai atliekami tyrinėjimų rezultatai.

Šiais metais Pasaulinei ligonių dienai paminėti Jonas Paulius II parinko Sidnėjaus katedrą, dedikuotą Švč. M. Marijai, Bažnyčios Motinai, o mes susirinkome į šią senutę Kauno katedrą, kurioje yra garsus ir žmonių mylimas Skausmingosios Dievo Motinos paveikslas. Dievo Motina, ant kelių laikanti nuo kryžiaus nuimtą savo Sūnų, yra gyvas atvaizdas to skausmo, kuris šioje žemėje paliečia kiekvieną žmogų, ypač ligonį.

Mišių Evangelijos skaitinyje girdėjome Viešpaties žodžius: „Palaiminti jūs, vargdieniai... Palaiminti, kurie dabar verkiate...“ Šie palaiminimai mus priverčia suklusti. Dažnas įsitikinęs, kad laimingi tik turtingi, sotūs ir juoktis sugebą žmonės, tačiau šitiems skirtas Dievo žodis yra aštrus kaip kalavijas: „Vargas jums turtuoliai... vargas jums, kurie dabar sotūs..., kurie dabar juokiatės...“. Vargas ne todėl, kad turtas ar sotumas būtų savaime kažkoks blogis. Mat materialinė gerovė labai dažnai sukietina mūsų širdis, ir mes nematome šalia savęs vargstančiųjų ir kenčiančiųjų, kuriuos palaiko Kristus.

Kiekvienoje ligoninėje gydosi šimtai, o kartais net tūkstančiai žmonių, kamuojamų didelių skausmų, o kartais ir visiškos nevilties. Kristus jiems visiems sako: „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų dangaus karalystė“. Jėzus visada bandė žmogaus mintį nuo matomosios tikrovės perkelti į antgamtį, ragino žmogų ieškoti Dievo veido. Prieš pagydydamas ligonį, jis klausdavo, ar žmogus tikįs Dievo Sūnų, nes tas tikėjimas šimtą kartų yra svarbesnis už fizinę sveikatą. Susigrąžinta sveikata laikui bėgant vėl sunyks, o atrastas tikėjimas padeda susikrauti nenykstantį dvasinės sveikatos lobį.

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II savo laiške, skirtame Pasaulinei ligonių dienai rašo: „Kiekvieną dieną dvasia leidžiuosi piligriminėn kelionėn į ligonines ir gydymo centrus. Šios vietos yra savotiškos šventovės, kuriose dalyvaujama Velykų slėpinyje. Net ir nerūpestingiausias žmogus tokioje vietoje yra priverstas klausti apie savo gyvenimą bei jo prasmę, apie blogio, kančios ir mirties priežastį“. Kiekviena negalia, kad ir kaip skaudi ji būtų, primena, kad šioje žemėje esame tik piligrimai, keliaujantys į amžinuosius Tėvo namus, kad pats didžiausias mūsų rūpestis turėtų būti ne kūno, bet dvasios reikalai. Mane visada labai nuliūdina, kai kartais matau žmones, ieškančius brangiausio gydymo, brangiausių vaistų, nors pagijimo tikimybė būna visiškai nedidelė, ir drauge užmirštančius žengti vieną kitą žingsnelį, kad būtų sveika siela. Viešpats tikriausiai jiems pasakytų: „Vargas jums, nes matote tik kūną”. Šventasis Tėvas kelis kartus buvo paliestas skaudžios negalios, todėl gerai supranta kenčiančius žmones. Jis kalba: „Nuoširdžiai solidarizuodamasis su kenčiančiaisiais, kviečiu juos tikėjimo dvasia apmąstyti nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus slėpinį ir atrasti savo skausmingame gyvenime meilės kupiną Dievo planą“. Kiekvienam sergančiajam yra svarbu suvokti šį Dievo planą: ko iš manęs nori Kūrėjas, mane mylintis dangaus Tėvas. Šventasis Tėvas Pasaulinės ligonių dienos proga pakartotinai kviečia atmesti mirties kultūrą ir skelbti gyvybės Evangeliją, kviečia dar kartą „apmąstyti prieš du tūkstančius metų tapusio žmogumi žmogui atpirkti Kristaus veidą“. „Skelbkite ir liudykite gyvybės ir vilties Evangeliją, – ragina Šventasis Tėvas, – skelbkite, kad Kristus yra vargą ir sunkumus kenčiančių paguoda, jis yra geresnes gyvenimo bei sveikatos sąlygas sukurti uoliai besistengiančiųjų atrama“.

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas metropolitas
<< atgal