į pirmą puslapį
Tikėjimo grūdas visada duoda vaisių
Paskelbta: 2016-10-04 11:35:05

2015 m. birželis 3 d.
Laiškas tikybos mokytojams, katechetams, jaunimo grupių vadovams

Mieli Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojai, katechetai ir jaunimo grupelių vadovai,

artėjant 2015 m. Lietuvos jaunimo dienoms (LJD), kurias birželio 27–28 d. švęsime Alytuje, kreipiuosi į Jus pagalbos padrąsinant, pakviečiant ir registruojant mūsų jaunimą jose dalyvauti.

LJD, šiemet pavadintos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34), – tai didžiausia vasaros šventė jaunimui. LJD rengiamos tam, kad jauni žmonės turėtų galimybę ugdyti tikėjimą ir išgyventų gilų bendrystės džiaugsmą tikinčių bendraamžių draugėje. Tai sielovados iniciatyva, kuri, kaip patirtis rodo, duoda daug įkvėpimo jaunam žmogui augti tikėjimo sąmoningumu ir tapti aktyvesniu nariu vietos bendruomenėje. 2015 m. LJD programoje yra daug kruopščiai organizuojamų dalių – nuo atidarymo, teminių užsiėmimų iki šventės kulminacijos – šv. Mišių pagrindinėje Alytaus miesto aikštėje birželio 28 d., sekmadienį. Šventę vainikuos kviestinio svečio iš JAV br. Stano Fortunos koncertas.

Šiais metais, žvelgdami į jaunų žmonių grupių registraciją dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose, matome, jog Kauno arkivyskupijoje tikrai mažoka ketinančių vykti jaunuolių palyginti su anksčiau vykusiomis Jaunimo dienomis ir su kitų, mažesnių Lietuvos vyskupijų jaunimo atsiliepimu dalyvauti jose. Todėl Jūsų pagalba paraginant ir padrąsinant jaunimą dalyvauti 2015 m. Lietuvos jaunimo dienose yra nepaprastai svarbi. Nuolankiai prašau Jūsų paraginti ir padėti mūsų jaunimui atvykti į šią šventę. Registracija tęsiasi iki birželio 10 d. 

Naudodamasis proga, nuoširdžiai dėkoju Jums, brangieji, už Jūsų darbą jaunimo labui. Ačiū, kad esate ištvermingi Gerosios Naujienos nešėjai! Tepalaiko Viešpats Jūsų viltį ir įkvėpimą, net jei ir nesimato iš karto apčiuopiamų darbo rezultatų. Mestas tikėjimo grūdas kartais lėtai auga, tačiau galiausiai duoda daug vaisių. Linkiu Jums gražios, Dievo palaimos lydimos vasaros atgaivos!

+ Kęstutis KĖVALAS
Kauno vyskupas augziliaras