į pirmą puslapį
Didžiulė mūsų Išgelbėjimo kaina
Paskelbta: 2020-05-06 14:20:01

2020 m. balandžio 10 d.
Žodis Didžiajam penktadieniui

„Prie Jėzaus kančios istorijos, kurią pasakoja apaštalas Jonas ( Jn 18–42 ) ir kuri skaitoma Kristaus Kančios pamaldų liturgijoje, neįmanoma ką nors pridurti“, – sako kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ savo žodyje Didžiajam penktadieniui.

Kokios yra Kristaus Kančios pamokos mums?

Pirmoji jų, sako ganytojas, – kad nuodėmė yra didžiausias blogis. Už ją yra sumokėta Tėvo Sūnaus Jėzaus Kristaus kančios ir mirties kaina. Mes, žmonės, su nuodėme lengvai apsiprantame. Su ja apsiprasti nevalia. Jos reikia saugotis ir kuo greičiau iš jos keltis.

„Didžiulė yra mūsų išgelbėjimo kaina! Bet ir mums, žmonėms, reikia pridėti ir savo dalį. Kai stovime po Kristaus kryžiumi, mūsų dejonės tampa panašios į mažo vaiko ašaras, kai jis užsigauna mažąjį pirštelį“, – sako kardinolas, be kita, kviesdamas kryžiaus papėdėje nurimti ir šį pandemijos kryžių paaukoti kaip atgailą už savo ir kitus nuodėmes.

Daugiau – vaizdo reportaže (aut. Gediminas Jonas Urbonas)