Vilkijos Šv. Jurgio parapija

Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
Bažnyčios g. 19
Vilkija
54227 Kauno r.
www.vilkijosparapija.lt

Klebonija
Bažnyčios g. 17
Vilkija
54227 Kauno r.
Tel. +370 693 32 600

El. p.

Dvasininkai

Klebonas – kun. klasikinės filolog. mgr., Šventojo Rašto lic. Linas ŠIPAVIČIUS
1974 07 04 * 2006 04 22 * 2017 06 05
LSU kapelionas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos I sektoriaus kapelionas
Bažnyčios g. 17, Vilkija, 54227 Kauno r., tel. +370 693 32 600

Kviečiame į pamaldas
 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12 val.
  Pirmadieniais – tik laidotuvių atveju.
  Antradieniais – penktadieniais 18 val.
  Šeštadieniais 12 val.
Atlaidai

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

 

 

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 214.

Gyvenvietės ir kaimai: Vilkija, Adomiškiai, Akuotai, Antalkiai, Aukštalkiai, Bernoriškiai, Daugėliškiai, Daugužiai, Dūdai, Gaigalai, Gailiūnai, Gineikiai, Girninkai, Godėnai, Jagminiškiai, Jaučakiai, Lauksvydai, Liepdvarys, Lindikai, Lipikiškiai, Lygainiai, Miškalaukis, Naujatriobiai, Pabaliai, Padauguva, Padauguvėlė, Pagiriai, Paprūdžiai, Pastriūnys, Pašiliai, Raubatoniai, Ringovė/Smalynė/, Ručkoniai, Rusteikiai, Saulėtekiai, Užbaliai, Vaitkūnai, Valmantiškiai, Zauniškiai.

Vilkijos Šv. Jurgio parapija ribojasi su Raudondvario, Paštuvos, Seredžiaus, Čekiškės, Panevėžiuko ir Babtų parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Caritas
 • šeimos centras, piligriminių kelionių centras
 • Šv. Rašto grupelė, Vaikų grupelė „Angelai“, Marijos legionas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Vilkijos Šv. Jurgio parapija
Adresas Bažnyčios g. 17, Vilkija, Kauno r.
Juridinio asmens kodas 190676036
Bankas SWEDBANK
LT557300010182152844

Apie bažnyčią ir parapiją
Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia yra Kauno rajone, Vilkijoje, Bažnyčios g. 17 . Plytų mūro. Pastatyta 1908 m. Neogotikinė (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 145).

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Manoma, kad XVI amžiaus pirmojoje pusėje Vilkijoje galėjo būti pirmoji bažnyčia, nes 1525 m. minimos klebono valdos. Šio amžiaus pabaigoje ir XVII amžiuje Vilkiją daug kartų siaubė gaisrai (1721, 1730, 1731, 1892), bažnyčia buvo sudegusi, vėl pastatyta.

Tik 1808 m. miestelio plane yra rodoma bažnyčia su bokšteliu ir koplyčia kapinėse. Abu pastatai vis dar buvo pietinėje dalyje prie Nemuno. Vilkijos vikaru 1862–1864 m. yra dirbęs žymus tautosakos rinkėjas kunigas Antanas Juška. 1892 m. Vilkijos bažnyčia vėl sudegė.

1901 m. pradėta statyti nauja mūrinė bažnyčia jau kitoje vietoje, ant kalno. Pirmojo bažnyčios statytojo kun. Butkaus (vardas nežinomas) nuostata buvo ta, jog bažnyčia turinti stovėti ant kalno ir rodyti kelią dangun. Tam buvo supirkinėjamos žemės, buvo įrengti masyvūs betoniniai pamatai. Trūkstant aukų imtasi ūkininkavimo, buvo įkurtos plytinės. Statyba buvo baigta per trumpą laiką nuo 1901 iki 1908 metų.

Po kun. Butkaus mirties bažnyčią baigė statyti klebonas Stanislovas Bačkis. 1920 m. gegužės 18 dieną ji buvo konsekruota vyskupo Juozapo Skvirecko.

Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia yra didingas raudonų plytų pastatas, iškilęs ant kalno. Ji yra neogotinio stiliaus, lotyniško kryžiaus plano, su daugiasiene apside (t. y. skliautuota), dvibokštė (bokštų aukštis apie 35 m.) Bažnyčios vidus 3 narvų, o fasadas sudėtingas, suskaidytas frontonu tarp dviejų aukštų bokštų. Langai gotiškų formų su smailiomis arkomis (bažnyčios projekto autorius yra nežinomas). Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai. Į kultūros vertybių sąrašą įrašyti originalus klauptas bei paveikslai „Nukryžiuotasis“ bei „Šventoji Šeima“. Šventorių puošia medinis koplytstulpis (1960 m., tautodailininkas J . Mikutaitis).

2008 metais buvo minimas bažnyčios pastatymo šimtmetis. 2014 m. bažnyčios šventoriuje atidengtas memorialinis akmuo su prezidento Valdo Adamkaus bareljefu. Bareljefas sukurtas ir pastatytas kaip padėka V. Adamkui už nuopelnus gamtosaugai. Prezidentas yra visuomeninio sambūrio „Gerumo ąžuolas“ garbės narys, Vilkijoje auga jo pasodintas ąžuoliukas.

Išsamiau apie istoriją – www.vilkijosparapija.lt