Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. spalio 17 d., sekmadienis

Šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje pradedant Sinodinio kelio diecezinį etapą arkivyskupijoje
KUR: Kaunas

...

Popiežiui Pranciškui praeitą sekmadienį, spalio 10-ąją, paskelbus ir palaiminus Sinodinio kelio pradžią Visuotinėje Bažnyčioje, spalio 17 d., daugumoje pasaulio vyskupijų katedrose iškilmingomis šv. Mišiomis pradedamas Sinodinio kelio diecezinis etapas.

12 val. iškilminga EUCHARISTIJA Kauno arkikatedroje bazilikoje pradedame Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje.

Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

MALDA KVIEČIANT ŠVENTĄJĄ DVASIĄ į sinodinį sambūrį ir jo procesą

„Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.
Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.
Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.
Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.
Amen“ (iš VADEMECUM – vadovo, skirto Sinodui sinodalumo tema)

SINODINIO KELIO DIECEZINIS ETAPAS vyks per „per keliavimą drauge“ – per susitikimus parapijose, įvairiose bendruomenėse, per Šventosios Dvasios klausymą bei per kiekvieno įžvalgas, kurios 2022 m. kovą–balandį apibendrintos vyskupijos bei nacionaliniu lygmeniu vėliau pasieks Vatikaną ir taps būsimojo Vyskupo sinodo 2023 m. spalį svarstymų medžiaga.

Plačiau apie sinodinį „keliavimą drauge“ Kauno arkivyskupijoje >>