Sielovados bendradarbių Eucharistijoje – malda už šeimas ir tarnaujančius jų gerovei (2022 09 28)
Paskelbta: 2022-09-29 10:14:35

Nuotraukos – arkivyskupijos Šeimos centro

Ramybės palinkėjimu pradėjęs rugsėjo 28-osios trečiadienio maldos vakarą su sielovados bendradarbiais arkikatedroje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, jog ramybė yra Dievo dovana. Ypač šiais laikais, kai tiek daug įvairaus nerimo, svarbu būti ramybės nešėjais, o jos žmogaus širdį pripildo tik Viešpats, kai prie Jo artinamės.

Tą vakarą melstasi už šeimas, arkivyskupijos Šeimos centro (plačiau apie jo veiklas >>) bendradarbius, savanorius, visus, kurie darbuojasi šeimų gerovei tarnaudami joms Bažnyčioje ar visuomenėje. Ganytojo žodžiais, būtent šeimose, šiose mažosiose bendruomenėse, Dievo meilė ypač ryškiai skleidžiasi ir trokšta gyvuoti.

Šiuose vakaruose valandėlė prieš šv. Mišias skiriama Švč. Sakramento adoracijai. Joje maldos tekstais dalijosi Šeimos centro bendradarbės, giedojo „Pažink save“ programos savanoriai.

Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, arkivyskupo sekretorius, kurijos vicekancleris kunigas Vincentas Lizdenis, arkikatedros vikaras kunigas Ramutis Janšauskas. Patarnavo visa grupė jaunuolių iš Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės.

Homiliją sakęs kunigas Vincentas Jobo knygos kontekste drąsino: Evangelija gali tapti kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija, širdies ir proto programa. Svarbu neapsiprasti su Dievo žodžiu, klausyti naujai, be „minčių klišių“, kaip širdis gaivinančio žodžio. O išgyvenant, jog mūsų gyvenimas „išeina“ Evangelijos ribų, šauktis Dievo. Šauktis kaip Jobas. Mums leista šauktis Dievo...

Visuotinius maldavimus skelbę Šeimos centro bendradarbiai kvietė melstis ir už Ukrainos karo išblaškytas šeimas, kad jos sulauktų atjautos ir konkrečios pagalbos. Maldoje, be kita, užtarti sužadėtiniai, kurie rengiasi Santuokos sakramentui, jaunimas, taip pat mūsų šeimos ir visi vieniši, sunkiai sergantys žmonės.

Arkivyskupo kvietimu spalį sielovados bendradarbiai kurijos centruose toliau pratęs šiuos trečiadienių maldos susirinkimus arkikatedroje. Spalio 5 dieną kviečiama melstis už jaunimą, jaunimo lyderius, organizuoja arkivyskupijos Jaunimo centras. Kitais trečiadieniais kviečiami Carito bendradarbiai, šeimos, o paskutinį spalio trečiadienį – mokytojai ir katechetai.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune