Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. gruodžio 30 d., sekmadienis

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS šventė

...

Šventoji Šeima – tai Jėzus, Marija ir Juozapas. Šį sekmadienį, žvelgdami į Šventąją Šeimą, ypač meldžiamės už šeimas, prašome joms Dievo palaimos, teikiamas Bažnyčios palaiminimas šeimoms.

Viešpatie, <...> tėvus mylėjęs ir jų mylėtas, visoms šeimoms suteik ramybę ir tarpusavio meilę (iš Šventosios Šeimos sekmadienio maldavimų).