Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. vasario 2 d., šeštadienis

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios). Pašvęstojo gyvenimo diena
KUR: Kaunas

...

12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje švęsime Kristaus PAAUKOJIMO (Grabnyčių) šventę ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Bus einama procesija su žvakėmis.

Prieš šias pamaldas 11 val. arkikatedroje jungtinis vienuolių choras giedos AKATISTĄ.

Praėjus keturiasdešimt dienų po gimimo Motina Marija ir Juozapas nunešė Jėzų į šventyklą vykdydami Mozės Įstatymą, kad paaukotų Jį Viešpačiui. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“ (plg. Liturginį kalendorių 2018–2019 C ).

Kviečiame dalyvauti ir dėkoti Dievui kartu su seserimis ir broliais vienuoliais už jų pašaukimą, melsti naujų pašaukimų į vienuolijas.