Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. vasario 11 d., pirmadienis

LURDO ŠVČ. MERGELĖ MARIJA. Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-ąją BAŽNYČIA mini Švč. MERGELĖS MARIJOS pasirodymus LURDE ( vykusius 1858 metais). Vasario 11-oji yra ir PASAULINĖ ligonių diena, pradėta švęsti šv. Jono Pauliaus II iniciatyva.

„Kiekvienas iš mūsų yra vargingas, stokojantis, skurdus. Vos gimus mums reikia tėvų rūpinimosi, kad galėtume išgyventi, ir kiekviename gyvenimo etape negalime visiškai išsilaisvinti nuo kitų žmonių poreikio, apsieiti be jų pagalbos; nė vienas negali įveikti savo bejėgystės, saistančios kitų žmonių ar situacijų atžvilgiu. Tai būklė, būdinga mums kaip „kūriniams“. Šios tiesos nuoširdus pripažinimas išlaiko mus nuolankius ir ragina ryžtingai praktikuoti solidarumą kaip būtiną gyvenimo dorybę. “

Iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2019 m. Pasaulinei ligonių dienai „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ plg. Mt 10, 8). Ji visa skelbiama eis.katalikai.lt >>

Pasaulinė ligonių diena

Nuotraukoje – malda už ligonius ir medikus LSMU Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje (2017)

Apie ligonių sielovadą Kauno arkivyskupijoje