Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. vasario 22 d., penktadienis

Ligonių diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

...

11.30 val. Rožinio malda Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

12 val. šv. Mišios. Po Mišių teikiamas asmeniškas ligonių palaiminimas.

15 val. Gailestingumo vainikėlis Ligonių Sveikatos koplyčioje.

15.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas (per šilą, nuo miško aikštelės).

Ligonių dienos Šiluvoje vyksta paskutiniais mėnesių penktadieniais. Šaltuoju metu laiku spalio–kovo mėn. pamaldos tik dieną, 12 val.

LIGONIŲ SVEIKATA, melski už mus.

Išsamiau apie Ligonių dienas Šiluvoje >>