Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. kovo 4 d., pirmadienis

Šv. Kazimieras, pirmasis Lietuvos globėjas

Šv. Kazimieras paskelbtas šventuoju 1602 m. Jis yra Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių jaunimo globėjas. Relikvijos gerbiamos Vilniaus arkikatedoje. Jo dorybės rodo ypač skaistumo, meilės vargšams pavyzdį.

„Šv. Kazimierai, Marijos Žemės Globėjau, kuris himnais šlovinai Švenčiausiąją Mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios durų klūpodamas šaukeisi Jos pagalbos, kuris taip mylėjai skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl jos išsižadėjai. Išmelski, Šv. Globėjau, ir mūsų kraštui skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus Tavo keliais. Šv. Kazimierai, niekur nenorėjai išvykti iš savo šalies, jai esant pavojuj, iš dangaus padėjai mūsų kariuomenei. Sugeltomis širdimis maldaujame, padėki prisikelti mūsų Tautai kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į žemę, pašventintą kankinių kūnais, nekaltomis ašaromis ir begaliniu sielvartu. Amen.“ (Dievo tarnaitės kankinės Adelės Dirsytės malda)